logotyp

Vnitřní oznamovací systém

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,zavádí organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je přílohou č. 4 zveřejněné vnitřní směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Mgr. Dana Lukešová
Telefon: 235 522 156 s vyžádáním výhradně příslušné osoby k telefonu
E-mail: vos@zsluziny.cz
Datová schránka: tn6z7rt
Adresa:     Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
                  Trávníčkova 1743/2
                  155 00 Praha 5 - Stodůlky
                  s označením na obálce: whistleblowing - neotvírat

Směrnice školy k ochraně oznamoivatelů ke ztažení ZDE


Základní škola Lužiny

Ředitelka:
PaedDr. Kozohorská Věra
Trávníčkova 1743/2
155 00 Praha 5

Telefon:
235 522 156, 235 522 159

IČO: 70107084

E-mail: reditelka@zsluziny.cz

Web: www.zsluziny.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací .

Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy