logotyp

Školská rada

Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – 20. 10. 2021

Po přivítání paní ředitelkou, byl schválen program jednání prvního zasedání nově zvolené školské rady. (Volby proběhly 9.6.2021). Předsedkyní školské rady byla jednomyslně zvolena MUDr. Binková, zástupkyní předsedkyně paní P. Soušková. Zápisy z jednán byl pověřen O. Kouřimský. Dále byla projednaná a schválená Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2020-2021. Byl schválen jednací řád podle přílohy Volebního řádu MHMP platné od 1.4.2009. Školská rada také schválila obnovení Klubu rodičů. Paní ředitelka informovala o hospodaření školy, která hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Celý zápis zasedání je k dispozici u vedení školy.
Zapsal: Oldřich Kouřimský

VÝSLEDKY VOLEB zástupců rodičů/zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Vážení rodiče,

dovolte nám seznámit Vás s výsledky voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, které se konaly 9. 6. 2021.

Do školské rady byli zvoleni:
paní MUDr. Eva Binková s 53 hlasy
paní Petra Soušková s 53 hlasy

Ostatní kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Jiří Drbohlav - 42 hlasů
Kateřina Kumžáková - 22 hlasů
Vladimíra Štědronská - 22 hlasů

V Praze 11.6.2021
Za volební výbor Mgr. Jana Marková, 
Mgr. Pavlína Šimůnková, Eva Chovancová

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY zástupců pedagogů

Vážení kolegové,

dovolte nám seznámit Vás s výsledky voleb členů školské rady za zástupce pedagogů, které se konaly 9.6.2021.

Do školské rady byli zvoleni:
Oldřich Kouřimský - 29 hlasů
Mgr. Tamara Kováříková - 20 hlasů

Ostatní kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Jiří Hotový - 17 hlasů
Eva Bernatová - 16 hlasů
Pavel Urban - 6 hlasů

V Praze 11.6.2021
Za volební výbor Mgr. Jana Marková, 
Mgr. Pavlína Šimůnková, Eva Chovancová
Základní škola Lužiny

Ředitelka:
PaedDr. Kozohorská Věra
Trávníčkova 1743/2
155 00 Praha 5

Telefon:
235 522 156, 235 522 159

IČO: 70107084

E-mail: reditelka@zsluziny.cz

Web: www.zsluziny.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací .

Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy