logotyp
Login

Speciálně pedagogické centrum

Charakteristika SPC

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743/2 (SPC) je školské poradenské zařízení poskytující poradenské služby dle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

Hlavním cílem práce SPC je komplexnost, soustavnost a směřování za klientem. Poradenské služby jsou poskytovány nejenom žákům kmenové školy, ale i dalším žákům převážně pražských škol. Stěžejní činnost SPC se odvíjí od komplexní diagnostiky. Na základě výsledků vyšetření je klientům poskytována následná individuální či skupinová péče. Někteří klienti jsou vyšetřeni jednorázově, jiným je poskytována péče dlouhodobá.
Poradenská péče je realizována formou ambulantní (konzultace, diagnostika, intervence jednorázové, opakované, pravidelné) či terénní (zejména výjezdy do škol, školských zařízení, rodin, zajištění vzdělávání dle § 42 školského zákona).

Klientela:

• Klienti s mentálním postižením.
• Klienti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.


Provozní doba:

Pondělí – Čtvrtek od 08:00 do 16:30
Pátek od 08:00 do 14:30.

Kontakty:
Telefonní číslo: 235 516 651, 778 488 536
Email: spcamos@zsluziny.cz
ID datové schránky (společné se Základní školou Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743/2): tn6z7rt

Personální obsazení:
Ředitelka školy a SPC
Vedoucí SPC – speciální pedagog
Speciální pedagog
Psycholog
Administrativní pracovník

Speciálně pedagogické centrum - pracovníci:  

Ředitelka školy a SPC

PaedDr. Věra Kozorhorská 

Vedoucí SPC, speciální pedagog

Mgr. Petra Jarošováspcamos@zsluziny.cz
telefon: 235 516 651
telefon: 778 488 536

Speciální pedagogMgr. Petra Robenkováspc.robenkova@zsluziny.cz
PsychologMgr. Veronika Kubešová 
Administrativní pracovníkBc. Veronika Hámková Motto:

Jaké děti se rodí, to v moci žádného není. Ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v moci naší jest. Neboť moudrý štěpař jakoukoli pláň vezme, hledí ji vést, aby z ní štěp byl.
J. A. Komenský

AKTUALITY

30.6.2020 vysvědčení

Dne 30. června 2020 bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 od 8 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zveřejněno

FORMULÁŘE

Formuláře k docházce do školy od 1.6.2020 vystaveny:
1) Čestné prohlášení - speciální školy 2) Přihláška do školní skupiny - červen 2020 (MŠMT ČR)
INFORMACE: Ochrana zdraví organizace červen 2020 - rodiče, Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku 2019/2020

FORMULÁŘE

Vystaveny formuláře: PŘIHLÁŠKA na nepovinné předměty a zájmový kroužek pro školní rok 2020/2021 - žáci ZŠ, Přihláška ZTV - doporučení lékaře

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy