logotyp
Login

Škola Lužiny >>

30. června 2020 - vysvědčení ZŠ Lužiny

30. června 2020 - vysvědčení ZŠ LužinyDne 30. června 2020 bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 od 8 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Naše škola otevřena pro všechny žáky ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ od 1.6.2020.

Na základě změny rozhodnutí vlády bude naše škola otevřena pro všechny žáky ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ od 1.6.2020.
Docházka žáků je dobrovolná.Účast je podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení, které MŠMT teprve zveřejní - následně ho zveřejníme i na webových stránkách školy.
Zájem o docházku nahlásí rodiče třídnímu učiteli nejdéle do 28.5. do 10.00 hod.
Činnost vytvořených školních skupin bude probíhat od 8 do 11.40 hod.
Vstup do budovy bude umožněn od 7.45 hod. pouze žákům, doprovod žáků má vstup zakázán.
Navazovat může odpolední činnost do 16 hodin. Ranní ŠD nebude v provozu z důvodu zákazu změn ve složení skupin žáků, ze stejného důvodu je zkrácena doba odpolední činnosti.
Povinné vybavení žáků ochrannými prostředky a způsob zajištění stravování v případě celodenní přítomnosti ještě upřesníme podle očekávaného metodického pokynu MŠMT.
 
Od 8.6.2020 je povoleno organizování občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ.
O termínech těchto aktivit budou zákonní zástupci a žáci  průběžně informováni.
 
V Praze dne 26.5.2020 
  
                                                   PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy 

Způsob hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Sdělení o způsobu hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení na vysvědčení bude probíhat v souladu s vyhláškou MŠMT ČR  č. 211/2020 Sb. o hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Při hodnocení budeme vycházet:

  1. zejména z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (1. 2. až 10. 3. 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pokud všechny tyto podklady máme k dispozici, hodnocení nebude problém. Individuálně budeme řešit případy žáků, kdy některý z těchto podkladů chybí.

V Praze dne 2.6.2020

                        PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách přerušen

Provoz školní družiny je po projednání se zřizovatelem školy o hlavních prázdninách šk. roku 2019/2020 přerušen - viz usnesení RHMP 1000 ze dne 18.5.2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Nabízíme řešení

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě. (www.mvcr.cz)

Letní integrační tábor 2020

Žáci se zdravotním postižením mají možnost zúčastnit se opět Letních integračních táborů, které pořádá spolupracující Spolek Rarach - 3 turnusy:
12. 7 - 19. 7. (Avengers), 9.8. - 17.8. (Harry Potter I.), 17.8. - 25.8. (Harry Potter II.)
Více informací na www.rarach.cz/přihlášky
 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

30.6.2020 vysvědčení

Dne 30. června 2020 bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020 od 8 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zveřejněno

FORMULÁŘE

Formuláře k docházce do školy od 1.6.2020 vystaveny:
1) Čestné prohlášení - speciální školy 2) Přihláška do školní skupiny - červen 2020 (MŠMT ČR)
INFORMACE: Ochrana zdraví organizace červen 2020 - rodiče, Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku 2019/2020

FORMULÁŘE

Vystaveny formuláře: PŘIHLÁŠKA na nepovinné předměty a zájmový kroužek pro školní rok 2020/2021 - žáci ZŠ, Přihláška ZTV - doporučení lékaře

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy