logotyp
Login

Výchovný poradce

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 22. dubna 2020 (pod evidenčním číslem žáka) na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Případné dotazy pište na email markova@zsluziny.cz.

20.4.2020
                                                   Mgr. Marková, výchovná poradkyně

ZÁPISOVÉ LÍSTKY PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘEVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Úterý 7.4.2020

Vzhledem k uzavření školy  budu zápisové lístky vycházejícím žákům vydávat v úterý 7.4.2020 u vstupu do školy (vrátnice). Zápisový lístek si mohou žáci nebo zákonní zástupci vyzvednout u výchovné poradkyně v těchto časech:

 9.00 – 9.15
 10.15 – 10.30

Do prostor vrátnice vstupujte, prosím, jednotlivě.
Mějte připravenu vlastní propisku.

Pokud se Vám tento termín nehodí nebo máte jakékoliv dotazy,  kontaktujte mne na email markova@zsluziny.cz nebo telefonicky na tel. 235 522 159.

 Mgr. Marková, výchovná poradkyně

KONZULTAČNÍ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Mgr. Jana Marková, výchovná poradkyně

PONDĚLÍ:   12:00  -  13.30

  STŘEDA:  11:45  -   12.30

Dále podle požadavků zákonných zástupců žáků.

Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Vykonává administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek, organizuje informativní schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků.

Eviduje neomluvenou absenci žáků a případně projednává tuto neomluvenou absenci s rodiči, třídním učitelem.

Přispívá při řešení závažných přestupků proti školnímu řádu.


   

Atlas školství 2020/2021

Atlas školství 2020/2021 možno zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Markové.

Flora Pragensis

Flora Pragensis

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Partnerská škola Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

nabízí žákům vycházejících ročníků možnosti vyzkoušet si prakticky obory vyučované na naší škole, neboť někteří žáci by si jistě rádi před rozhodnutím co dál po absolutoriu základního vzdělávání vyzkoušeli obor, pro který se rozhodují. Rozhodli jsme se žákům nabídnout možnosti vyzkoušet si práci ve cvičných dílnách některých oborů, které nabízí naše škola. Škola má velkou tradici a nabídkou vzdělávacích oborů na střední škole se snaží reagovat na požadavky trhu práce a nevzdělávat budoucí nezaměstnané.

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN
1. Pokud bude mít žák zájem si vyzkoušet z nabídky cvičných dílen, vybere si den a čas provozu cvičné dílny, vyplní přihlášku, kterou nechá podepsat zákonným zástupcům a odevzdá výchovné poradkyni, která elektronicky doručí přihlášky na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, kde budou cvičné dílny probíhat. Žák si přinese na cvičnou dílnu podepsanou přihlášku od rodičů, zákonných zástupců.

2. Na obory cukrářské práce, kuchařské i žáci přinesou 50,- Kč na suroviny. Z těchto surovin si ve cvičných dílnách připraví žáci potravinářské výrobky, které si následně zkonzumují nebo odnesou domů. U těchto oborů je podmínkou, aby zákonní zástupci vyplnili potvrzení bezinfekčnosti, které nesmí být starší jeden den (náhrada zdravotního průkazu).

3. Na obor cukrářské práce, kuchařské práce si žáci přinesou přezutí, s protiskluznou podrážkou, nejlépe pracovní obuv, která se nosí v potravinářských dílnách. Dále si přinesou bílý plášť světlé kalhoty a bílý šátek na hlavu, případně bílou kuchařskou čepici, lodičku. Děvčata si budou muset odstranit šperky, dlouhé náušnice, řetízky, které si zamknou během cvičné dílny do skřínky. Žáci nesmí mít nalakované ani gelové nehty. Pracovní ošacení je nutné !!!

4. Na ostatní obory si žáci nemusí nosit žádné peníze, ale přinesou si oblečení (montérky, starší tepláky, mikinu apod.) na převlečení, sportovní boty s protiskluznou gumovou podrážkou. Žákům budou přiděleny na převlečení skřínky, proto je nutností, aby si s sebou žáci přinesli zámeček na zamčení přidělené skřínky.

5. Pokud by měli žáci zájem si dojít v naší školní jídelně na velmi dobrý a kvalitní oběd mohou si na přihlášce také oběd přihlásit. Cena oběda činí 32,- Kč.

6. Během cvičných dílen se žáci seznámí s provozem školy, školní jídelnou.

7. Výuka ve cvičných dílnách bude probíhat následovně - žák se dostaví do školní budovy SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, 15 minut před zahájením výuky ve vybrané cvičné dílně, dle zvoleného termínu. U hlavního vchodu do školy si žáky vyzvedne vyučující, který bude řídit výuku ve cvičné dílně. Prosíme o dochvilnost žáků na výuku.

8. Žáci si s sebou přinesou zámeček, protože jim bude přidělena skříňka na převlečení.

9. Doprovod žáků na cvičné dílny v Holečkově ulici a odchod po jejich skončení domů zajišťují zákonní zástupci.

UČEBNÍ OBORY: termíny
• Potravinářská výroba – cukrářské práce 2.12.2019
• Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce 16.12.2019
• Malířské a natěračské práce 27.1.2020
• Šití oděvů 18.11.2019
• Truhlářská a čalounická výroba – čalounické práce 18.11.2019

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE – náhradní termíny cvičných dílen – OBDRŽÍTE U VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ – Mgr. Markové.

AKTUALITY

Začátek školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách v úterý 1. září 2020.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 26.8.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy