logotyp

Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Organizace školního roku 2023/2024 ZDE>>Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve středu 13. 3. 2024 se na naší škole koná Den otveřených dveří. V době od 8 do 11.40 hod. je možné si prohlédnout prostory školy, nahlédnout do výuky, konzultovat možnosti přijetí nových žáků.

Ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2024 v odpoledních hodinách se koná zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Přesný čas zápisu je možné rezervovat si v rezervačním systému od 4. 3. 2024 zde: zápis do 1. ročníku - rezervace termínu
Přijímáni budou jen žáci lehkým mentálním postižením, kterým je doporučeno vzdělávání podle tzv. minimální úrovně pro úpravu očekávaných výstupů podle RVP pro ZV. Žáci s těžším mentálním postižením, kterým je doporučen vzdělávací obor Základní škola speciální, přijati nebudou, protože kapacita oboru je vyčerpána.


Pozvánka na Velikonoční dílny

Pozvánka na Velikonoční dílny

Přijďte si vyrobit jarní dekoraci, kraslici,

popovídat si při kávě nebo čaji….

v úterý 19. 3. 2024 od 16:00 hodin

na „Velikonoční dílny“.

Možnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Možnost bezplatného stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu financovaného z ESF „Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha“, který potrvá od ledna 2024 do konce školního toku 2024/2025. Cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování žákům, jejichž rodina je ohrožena chudobou nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Do projektu je možné zařadit žáka, pokud zákonný zástupce splňuje některou z těchto 3 podmínek:

1. Pobírá dávku hmotné nouze – PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

2. Pobírá dávku hmotné nouze – DOPLATEK NA BYDLENÍ

3. Pobírá dávku PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pokud splňujete některou z uvedených podmínek a máte zájem o zapojení vašeho dítěte do projektu bezplatného stravování, prosíme o vyplnění přiloženého čestného prohlášení a vrácení ředitelce školy společně s potvrzením o přiznání dávky hmotné nouze nebo pěstounské péče.

Po odevzdání potřebných dokladů bude Vaše dítě bez zbytečného odkladu zapojeno do bezplatného stravování až do konce školního roku 2023/2024. Pokud se Vaše dítě doposud nestravovalo ve školní jídelně, je nutné vyplnit také přihlášku ke stravování.

Na školní rok 2024/2025 bude čestné prohlášení vyplňováno znovu a znovu bude doloženo aktuálně platné potvrzení o přiznání dávky.

Pro rodiče, kteří mají ve školním roce 2023/2024 hrazeno školní stravování dětí ze zbytku finančních prostředků z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ se nic nemění, z nového projektu bude stravování v jejich případě hrazeno až v dalším školním roce.

Dobročinný jarmark - výtěžek darován.

Ve dnech 22. 11. a 23. 11. 2023 uspořádala naše škola dobročinný jarmark, v němž byla prodejem výrobků žáků a zaměstnanců školy získána částka 14.200, - Kč. Tato částka byla na základě písemné darovací smlouvy věnována organizaci Zajíček na koni, o.p.s.
Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé s různým znevýhodněním. Více informací o této organizaci lze získat na https://www.zajiceknakoni.cz/

Darovací smlouva a protokol o předání peněžní hotovosti včetně výčetky jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy.Projektový den - Podzimní hrátky

2. 11. 2023 se uskutečnil projektový den pro I. stupeň ZŠ.
číst celý článek

Projektový den - Podzimní svět

25. 10. 2023 - projektový den ZŠS
číst celý článek

Zelený pruh

Návštěva Akademie řemesel na Zeleném pruhu - IX. A
číst celý článek

Exkurze do Království železnic

Akce pořádaná dne 10. října 2023 Klubem rodičů a přátel školy při ZŠ Lužiny
číst celý článek

Školní akademie 2023

Ve středu 14. 6. 2023 se uskutečnila Slavnostní školní akademie...
číst celý článek

Velikonoční dílny 2023

Tradiční velikonoční dílny dne 28. 3. 2023....
číst celý článek

Zimní turistický kurz 2023

27. 2. - 3. 3. 2023 - Benecko
číst celý článek
Základní škola Lužiny

Ředitelka:
PaedDr. Kozohorská Věra
Trávníčkova 1743/2
155 00 Praha 5

Telefon:
235 522 156, 235 522 159

IČO: 70107084

E-mail: reditelka@zsluziny.cz

Web: www.zsluziny.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací .

Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy