Login

O NÁS

Základní škola Lužiny

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 

Ředitelka: PaedDr. Kozohorská Věra

Trávníčkova 1743/2
Praha 5, 155 00
Telefon: 235 522 156, 235 522 159
IČO: 70107084
E-mail: reditelka@zsluziny.cz
Web: www.zsluziny.cz

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha

Škola s 30tiletou tradicí, poprvé zde bylo zahájeno vyučování 2. září 1985.

Součásti školy

– Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona – ZŠ (1. až 9.ročník, max. 14 žáků ve třídě)
 Základní škola speciální – ZŠS (1. až 10. ročník, max. 6 žáků ve třídě)
 Speciálně pedagogické centrum
 Školní družina

Zaměření školy

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj:
 Žáci s lehkým mentálním postižením (ZŠ)
 Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (ZŠS)
 Žáci s autismem, s více vadami

Na 1. stupni jsou výběrově integrováni žáci bez mentálního postižení, nejčastěji:
 Žáci se specifickými poruchami učení a chování
 Žáci s vadami řeči
Různorodým speciálním vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů. 
V nejnižších ročnících ZŠ a ve všech ročnících ZŠS spolupracují ve třídách s učitelem 1 až 2 asistenti pedagoga.

Aktivity školy

 Nadstandardní nabídka nepovinných předmětů a mimovýukových akcí
 Žáci se pravidelně účastní sportovních, pěveckých, výtvarných a tanečních soutěží, dramatických přehlídek a vystoupení
 Součástí vzdělávací a výchovné práce jsou pravidelné návštěvy divadelních a hudebních představení, vzdělávacích programů a praktických workshopů, výlety, exkurze, plavecký a lyžařský výcvik, turistické kurzy, zahraniční výjezdy

Školní družina

Kapacita 54 žáků, 5 až 6 oddělení, ve vybraných odděleních zajištěna podpora asistenta pedagoga.
Provoz:
ranní ŠD 6.30 – 7.40 hod.
odpolední ŠD 11.40 – 17.00 hod.

Nepovinné předměty a zájmové útvary

– Zdravotní tělesná výchova
– Základy hry na zobcovou flétnu
– Dramatická výchova
– Základy německého jazyka
– Základy anglického jazyka – pro žáky ZŠS
– Keramika
– Základy kuchařských prací
– Zájmový kroužek fotografický – při školní družině

Speciálně pedagogické centrum

– Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
– Stanovení konkrétních podpůrných opatření pro daného žáka, včetně podpory asistenta pedagoga
– Doporučení a následná supervize vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
– Individuální práce s klienty – reedukace, rozvoj psychických funkcí

Personální obsazení:
• psycholog
• speciální pedagogové – 2 fyzické osoby
• administrativní pracovník

Dopravní dostupnost
MHD Praha: Metro trasa B - Luka,
bus 174, 225, 230, 249


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.>>

AKTUALITY

SPC

Prázdninový provoz

INZERÁT

Zveřejněn inzerát.

Začátek školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách v pondělí 2. září 2019.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (sekce Dokumenty)

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 24.6.2019.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 24.6.2019.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy