logotyp

Už jsem čtenář 2017

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014/2015


SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. 
Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Odkaz na minulé ročníky ve školní družině>>

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu listopad - 2016
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2017
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2017
Distribuce knih - 2. polovina května 2017
Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2017
Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2017

V letošním ročníku čteme knihu:

JDE SEM LESEM

napsala: Daniela Krolupperová
ilustrovala: Eva Chupíková
vydalo nakladatelství Portál, 2016

Cesta lesem se stala pro malého chlapce Toníka napínavým dobrodružstvím a přinesla mu také seznámení s některými léčivými rostlinami. Chlapec tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval příliš dobře, musí za trest nevědomky překročit bludný kořen a ztratí se v lese. Čtenář sleduje Toníkovo napínavé dobrodružství s panenkami z květin a skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít cestu z tajemného hvozdu. Děti se při četbě seznámí s některými léčivými rostlinami, pochopí, že každá rostlina má na světě své místo, a poznají také, že řada rostlin může být pro lidi užitečná. Aby si získané poznatky upevnily, mohou si společně s rodiči zodpovědět otázky na konci každé kapitoly. V poznávání rostlin dětem pomáhají názorné ilustrace.

Čtení se budou konat pravidelně:
ŠD 3.oddělení každou středa od 13.30 do 14.30 hodin
ŠD 2.oddělení každý čtvrtek od 13.30 do 14.30 hodin

Další akce spojené s projektem budou vždy předem oznámeny (např. návštěva knihovny, beseda s autory dětských knih, návštěva výstav aj.).

Zahájení projektu ve škole 21.12.2016.

Základní škola Lužiny

Praha 5, Trávníčkova 1743, 155 00

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha

IČO: 70107084
Web: www.zsluziny.cz

Ředitelka: PaedDr. Kozohorská Věra

E-mail: vedeni@zsluziny.cz
Telefon: 235 522 156, 235 522 159
Fax: 235 522 156
ID datové schránky: tn6z7rt
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.

Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy