logotyp
Login

Infomace dle vyhlášky č.515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1.Název:

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

   
2.Důvod a způsob založení:Zřizovatel - Magistrát hlavního města Prahy
  Zřizovací listina
   
3.Organizační struktura:odkaz
   
4.Kontaktní spojení:odkaz
 ID datové schránky:  tn6z7rt
   
 4.1Kontaktní poštovní adresa:

Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 

   
 4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:Trávníčkova 1743/2
Praha 5 - Stodůlky
155 00 
   
 4.3Úřední hodiny:odkaz
   
 4.4Telefonní čísla:odkaz
   
 4.5Číslo faxu:235522156
   
 4.6Adresa internetové stránky:www.zsluziny.cz
   
4.7Adresa e-podatelny:reditelka@zsluziny.cz
vedeni@zsluziny.cz
   
4.8Další elektronické adresy:odkaz
   
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):Mgr. Eva Šmídová, tel. 731 609 403
   
 5.Případné platby lze poukázat:číslo účtu 2002760002/6000
  Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
  variabilní symbol - určený
  specifický symbol - 1111
   
 6.IČ:70107084
   
 7.DIČ:nejsme plátcem daně z přidané hodnoty
   
 8.Dokumentyodkaz
   
8.1Seznam hlavních dokumentů:
 • Zřizovací listina organizace
 • Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení ( viz rejstřík škol MŠMT)
 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Vnitřní řád školní družiny
   
8.2Rozpočet:
   
9.Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy
nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis
   
10.Příjem žádostí
a dalších podání:

Pověření pracovníci:
PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy a školského zařízení
PaedDr. Iva Novotná - zástupce ředitele 

   
11.Opravné prostředky: lze podat u vedení školy
   
12.Formuláře:odkaz, ostatní formuláře lze vyžádat v kanceláři vedení školy
   
13.Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
   
14.Předpisy 
   
14.1 Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 

k nahlédnutí v kanceláři vedení školy
a na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
   
14.2Vydané právní předpisy:odkaz
   
15.Úhrady za poskytování informací 
   
15.1Sazebník úhrad
za poskytování informací:
odkaz
   
15.2Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:
 Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.
   
16.Licenční smlouvy 
   
16.1Vzory licenčních smluv:Škola neuzavírá licenční smlouvy.
   
16.2Výhradní licence:Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
   
17.Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.
:
Výroční zprávy o poskytování informací
   

 

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy