logotyp
Login

ZŠS 9.C

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Učivo na 1.týden 16.3. - 20.3.2020

Klára Fojtů

Čtení
- čtení básníčky a naučit se nazpaměť
Psaní - opsat písmenka abecedy do sešitu, opakovat velká a malá písmena

Člověk a společnost - opakování učiva, vyplnit pracovní list

Člověk a příroda
- opakování učiva 

Matematika - vypracovat pracovní listy

Učivo na 2.týden 23.3. - 27.3.2020

Klára Fojtů
 
Čtení : Přímá řeč v textu
Psaní : Opis krátkého textu s přímou řečí
Matematika : Určování času - procvičování
ČaS : Státní občanství
ČaP : Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom, důležitá telefonní čísla, odpadní vody, čistota vody
 
Čtení: přečíst básničku a text
Psaní: opiš větu s přímou řečí
Matematika : čas, procvičování, opakování počítání do sta, pracovní list
ČaS : státní občanství
ČaP : Ochrana člověka při mimořádných událostech - důležitá tel.čísla, chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom.
Ochrana životního prostředí : odpadní vody, čistota vody

Učivo na 3. týden 30.3. - 3.4. 2020

Klára Fojtů
 
Čtení : čtení ukázek z knih různých autorů
Psaní : doplňování slabik do slov - procvičování známých slov
Matematika : Jednotky hmotnosti - opakování, procvičování, geometrie - znázornit kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
Člověk a společnost : Vláda České republiky
Člověk a příroda : Sluneční soustava - pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce
 
 
Webové stránky, které doporučuji k procvičování učiva

Pracovní vyučování - březen

Eva Bernatová

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Pracovní vyučování - Léčivé rostliny, léčivé účinky rostlin
2.týden 23.3. - 27.3.2020
Pracovní vyučování - výměna žárovky a baterií

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy