logotyp
Login

ZŠS 9.C

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Učivo na 1.týden 16.3. - 20.3.2020

Klára Fojtů

Čtení
- čtení básníčky a naučit se nazpaměť
Psaní - opsat písmenka abecedy do sešitu, opakovat velká a malá písmena

Člověk a společnost - opakování učiva, vyplnit pracovní list

Člověk a příroda
- opakování učiva 

Matematika - vypracovat pracovní listy

Učivo na 2.týden 23.3. - 27.3.2020

Klára Fojtů
 
Čtení : Přímá řeč v textu
Psaní : Opis krátkého textu s přímou řečí
Matematika : Určování času - procvičování
ČaS : Státní občanství
ČaP : Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom, důležitá telefonní čísla, odpadní vody, čistota vody
 
Čtení: přečíst básničku a text
Psaní: opiš větu s přímou řečí
Matematika : čas, procvičování, opakování počítání do sta, pracovní list
ČaS : státní občanství
ČaP : Ochrana člověka při mimořádných událostech - důležitá tel.čísla, chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom.
Ochrana životního prostředí : odpadní vody, čistota vody

Učivo na 3. týden 30.3. - 3.4. 2020

Klára Fojtů
 
Čtení : čtení ukázek z knih různých autorů
Psaní : doplňování slabik do slov - procvičování známých slov
Matematika : Jednotky hmotnosti - opakování, procvičování, geometrie - znázornit kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
Člověk a společnost : Vláda České republiky
Člověk a příroda : Sluneční soustava - pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce
 
 
Webové stránky, které doporučuji k procvičování učiva

Pracovní vyučování - březen

Eva Bernatová

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Pracovní vyučování - Léčivé rostliny, léčivé účinky rostlin
2.týden 23.3. - 27.3.2020
Pracovní vyučování - výměna žárovky a baterií

AKTUALITY

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy