Login

ZŠS 7.C

1.týden 16.3. - 20.3. pro celou 7. C

Bc. Jana Domincová

4. ročník - materiály již zaslány (jsou zveřejněny)
7. ročník
Čtení  - čtení básně, krátkého textu, vyhledávání slov podle obrázku, jarní tématika - dětské knížky nebo časopisy
Psaní - přepis slov z básně (viz přílohy na čtení), opis tázacích a rozkazovacích vět (příloha)
Matematika - nácvik používání násobné řady - násobky čísla 10 a 100 (tabulka + příloha)
Člověk a příroda - práce s mapou - vodstvo, pohoří, nížiny, pahorkatina - pracovní list (příloha)
Člověk a společnost - volnočasové aktivity - dle pracovního listu - třídit podle obrázků (příloha)
 
10. ročník
P.K.
Čtení - čtení a odpovědi na otázky z textu (příloha)
Psaní - sestavení a napsání jednoduchého přání k narozeninám nebo k svátku (viz příloha)
Matematika - opakování jednotky času  - příklady (příloha)
 
10. ročník
M.P.
Čtení - podle obrázků čtení krátkého textu - skladba slov - odpovědi na otázky
Psaní - grafomotorika, nácvik známých písmen
Matematika - procvičování základní jednotky času (příloha)
 
Člověk a příroda - ochrana člověka při ohrožení - ošetření drobných úrazů
Člověk a společnost - státní orgány a instituce (příloha)

Psaní

Bc. Jana Domincová

Čtení

Bc. Jana Domincová

Matematika

Bc. Jana Domincová

Člověk a společnost

Bc. Jana Domincová

Člověk a příroda

Bc. Jana Domincová

7.C - M.Ch.

Bc. Jana Domincová

Doporučené weby

www.školákov.cz
www.rysava.websnadno.cz (Luštěnky.cz)
www.skolasnadhledem.cz.

2.týden 23.3. - 27.3. 2020 / 7.C ( 4. ročník + 7. ročník + 10. ročník)

Bc. Jana Domincová

4. ročník

Čtení = čtení a skladba slovních spojení jednoduché věty s využitím A,I, MÁ, MÁM – příloha
Psaní = pracovní list procvičování hůlkového psaní – písmena B,R (příloha)
Počty = číslice 9 – procvičování a určování prvků do řady 9, rozklad, sčítání a odčítání (příloha)
Prvouka = staré pověsti české – dle elektronické učebnice ZŠ Cheb - dějepis (strana 16-18) + video ČT - Dějiny udatného národa českého (zpřístupněné na internetu)

7. ročník

Čtení = text s velikonoční tématikou, vyhledávání známých slov ve slovních spojení a ve větách, vyvozování prvního písmene u slov (příloha)
Psaní = velikonoční přání – přepis dle předlohy i na počítači (příloha)
Matematika = procvičování početních operací v oboru 0-20 s přechodem přes desítku (přílohy)
ČaS = rozlišování vhodného a nevhodného trávení volného času (příloha)
ČaP = orientace na mapě – vodstvo, oceány, řeky, hranice států (příloha)

10. ročník

Čtení= P.K.
Čtení návodů k různým činnostem – návody na obalech výrobků – návodné čtení při práci na PC (Příloha)
Psaní P.K. =  přepis velikonočního přání dle předlohy (příloha)
Čtení = M.P.
Čtení básně s velikonoční tématikou – příloha, skládání známých slov
Psaní = M.P.
Grafomotorika, opakování písmen m,n,u,v – psací forma - (příloha)
Matematika = (P.K. + M.P.)
Geometrie = rýsování čtverec – opakování + rozpoznávání prostorových útvarů – pracovní list (příloha)

ČaP = vycházka do přírody – skládání herbáře – jarní květiny (příloha)
ČaS = státní symboly ČR – opakování (příloha)

3. týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Bc. Jana Domincová

4. ročník

Čtení – skládání slov, pomocná tabulka na skládání slov, čtení s porozuměním, první slabika ve slově (příloha)
Psaní – přepis slov s písmenem N (příloha)
Počty – číselná řada do 9, přiřazování předmětů do řady 9, psaní číslic od 1-9 (příloha)
Prvouka – upevňování a třídění pojmů (zelenina, ovoce, zvířata, mláďaty, stromy, rostliny), (příloha)

7. ročník

Čtení – pohádkové čtení, vyhledávání slov v textu, rozbor pohádkové básně, odpovědi na otázky (příloha)
Psaní – opis jednoduchých slovních spojení, přiřazování tiskacích písmen k psané formě a naopak (příloha)
Matematika – číselná oso do 100, vyhledávání čísel na číselné ose, porovnávání a rozklad čísel (příloha)
Člověk a příroda – turistická mapa – Prokopské údolí – naučná stezka (příloha)
Člověk a společnost – sportovní a kulturní využití volného času, praktické příklady (příloha)

10. ročník

Čtení (P.K.) – recept na jablečný koláč, text básně o jablku (příloha)
Čtení (M.P.) – čtení básní – odpovědi na otázky (příloha)
Psaní (P.K.) – doplňování slabik do slov, přepis slov podle zadaného návodu (příloha)
Psaní (M.P.) – nácvik tiskacích písmen v tabulce, procvičování grafomotoriky (příloha)
Matematika – (P.K.) – číselná osa do 100, procvičování a opakování (příloha)
Matematika – (M.P.) – číselná osa do 10, 20, 100 – doplňování čísel do osy a tabulky (příloha)
Člověk a příroda – voda a její využití (příloha)
Člověk a společnost – obec, region, kraj (příloha)
Řečová výchova – celá VII. C – Kimovy hry (zraková diferenciace)

AKTUALITY

MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

Připravujeme sekci MATERIÁLY PRO DOMÁCÍ VÝUKU PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy