logotyp
Login

ZŠS 2.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Mgr. Tereza Zíková

ČTENÍ

 • Orientace na stránce a řádku, čtení obrázků v řádku, upevňování pojmů nahoře, dole, před, za vedle, první, poslední
 • Sluchová diferenciace hlásek - určování prvního písmene ve slově
 • Dělení slov na slabiky - vytleskávání
 • Globální čtení – řada ZVÍŘATA – viz příloha

1. ročník

 • Písmena A, a, I, i ve funkci spojky mezi obrázky
 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m

2.ročník

 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m, O,o, U,u, L,l
 • Rozlišování délky samohlásek

3.ročník

 • Opakování známých hlásek a písmen A,a, I,i, E,e, M,m, O,o, U,u, L,l, V,v, T,t
 • Čtení slabik a dvojslabičných slov

PSANÍ

 • Uvolňovací cvičení rukou (postupujeme od ramenního kloubu k jednotlivým prstům)
 • Cvičení koordinace ruky a oka
 • Grafomotorická cvičení (čmárání, tečkování, kroužení, vodorovné čáry, svislé čáry, svislé šikmé čáry, horní, dolní oblouk)

1. ročník

 • Nácvik psaní hůlkových písmen A, I (případně obtahování, modelování apod.)

2. ročník

 • Nácvik psaní hůlkových písmen A, I, E, M, O (případně obtahování, modelování apod.)

3.ročník

 • Psaní známých hůlkových písmen a slabik
 • Psaní vlastního jména

POČTY

 • Třídění předmětů do skupin, tvoření skupin na základě výrazné vnější podobnosti (barva, tvar, velikost)
 • Počítání do pěti s ukazováním prstů – viz příloha

1., 2. ročník

 • Přiřazování správného počtu k číslicím 1 -3
 • Číselná řada 1 -3 (vzestupná i sestupná)
 • Sčítání a odčítání v oboru do 3 s názorem
 • Psaní číslic 1,2

3. ročník

 • Orientace v číselné řadě 1 - 5
 • Sčítání a odčítání v oboru do 5 s názorem
 • Psaní číslic 1,2,3,4,5 

PRVOUKA

 • Charakteristika ročního období jara, příroda na jaře
 • Domácí zvířata a jejich mláďata – viz příloha

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

 • Gymnastika mluvidel
 • Básnička: Sluníčko – viz příloha
 •  

Zajímavé odkazy pro inspiraci:

https://cz.pinterest.com/
https://rvp.cz/
www.predskolaci.cz/
http://www.obrazkovaskola.cz/
http://autismus-a-my.cz/
http://pomucky.narovine.cz/
http://www.vesela-chaloupka.cz/
www.ucebnice-online.cz
www.matyskova-matematika.cz

Individuální doporučení pro jednotlivé žáky pošlu emailem.

AKTUALITY

FORMULÁŘE

Formuláře k docházce do školy od 1.6.2020 vystaveny:
1) Čestné prohlášení - speciální školy 2) Přihláška do školní skupiny - červen 2020 (MŠMT ČR)
INFORMACE: Ochrana zdraví organizace červen 2020 - rodiče, Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku 2019/2020

FORMULÁŘE

Vystaveny formuláře: PŘIHLÁŠKA na nepovinné předměty a zájmový kroužek pro školní rok 2020/2021 - žáci ZŠ, Přihláška ZTV - doporučení lékaře

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace učebních oborů, dnů otevřených dveří

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2019/2020

Termíny

METODIK PREVENCE

Aktualizace konzultačních hodin.

ZÁPIS DO ŠKOLY

10.DUBNA 2019

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Dny otevřených dveří

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce - www.infoabsolvent.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.03.2020.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.2.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy