logotyp
Login

ZŠ 7.B

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

6. třída - pracovní sešit 2. díl: číslovky 
(str. 11/1,2,3; str. 12/4,7; str. 13/12,13), slovesa (str. 16/9,10,11,12,13)
7. třída - pracovní sešit 1. díl: číslovky (str. 9 - modrý text/úkoly 1 - 5 ; str. 9/1,3), zájmena (str. 7 - modrý text/úkoly 1 - 6; str. 7/1,3,6,8)
 
6. třída - čítanka str. 24 (Skvrny na Měsíci), str. 28 - 29 (Tati, jak se jmenuje ...), str. 40 - 41 (Když velcí byli malí)
7. třída - čítanka str. 10 - 12 (Hádanky ve tmě), str. 13 (Proč nechal Tolkien ... ), str. 14 - 15 (Konzul a medvěd)
 
6. i 7. třída - popis pracovního postupu - příprava obložených chlebíčků; popis sochy (obrázek z novin/časopisu/internetu) - písemně
 
výukové programy
https://www.umimecesky.cz/ -  vybrat zadání podle třídy
http://www.rysava.websnadno.cz/ - český jazyk pro 3. třídu (vyjmenovaná slova), 4. třídu (podstatná jména - vzory, koncovky), 5. třídu (přídavná jména, shoda podmětu s přísudkem, předpony, zájmena - doplňování mě/mně)
https://www.onlinecviceni.cz/ - český jazyk pro 1. stupeň (opakování gramatických jevů: 3. - 5. třída), pro 2. stupeň (6. třída)

3. a 4. týden

Spojky, slovesa (časování, rod činný a trpný), shoda podmětu s přísudkem
program Didakta.cz – Český jazyk 2 a Diktáty 1 i 2 (přihlašovací jméno a heslo bylo zasláno na Váš e-mail p. uč. Machačíkovou)
pracovní sešit – 6. ročník – PŠ 1. díl (str. 27/cvič. 2, 4, 5; str. 12/cvič. 7, 9, str. 23/cvič. 1, str. 24/cvič. 2)
pracovní sešit – 7. ročník – PŠ 2. díl (str. 14/cvič. 5, 7; str. 21/cvič. 5, 6; str. 25/cvič. 6, 8)

Velká tiskací a psací písmena (zopakuj si tvary velkých psacích písmen)
Poezie, verš, rým; autoři poezie (z čítanky si přečti tři básničky dle vlastního výběru; napiš vlastní básničku; poslechni si poezii - K. H. Borovský: Král Lávra http://media.rozhlas.cz/_audio/00786628.mp3)
Vlastní četba – knížka dle vlastního výběru (vytvořit zápis z četby)
Životopis (na internetu si vyhledej ukázky životopisů - stačí zadat do vyhledavače „životopis“)
Pozvánka (vytvoř dokument – pozvánku na narozeninovou oslavu; tuto pozvánku a popis pracovního postupu - příprava obložených chlebíčků (úkol z 1. a 2. týdne) zašli na e-mail: kafkova@zsluziny.cz)

7.B/6. roč. - Matematika

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Desetinná čísla
Kapitola 5 - Po sčítání je na řadě odčítání 
- PS: str. 20 - 22 
- PS: str. 23/cv. 20 - do sešitu  
Kapitola 7 - Násobit a dělit deseti je snadné - ukážeme si to 
- PS: str. 29 - 30 
- PS: str. 31/cv. 15,16 
Kapitola 8 - Vysvětlíme vztahy mezi různými jednotkami 
- PS: str. 33- 34 

Procvičování na internetu: https://www.umimematiku.cz/ - Desetinná čísla - Sčítání. odčítání desetinných čísel

Geometrie
Střední příčky a výšky trojúhelníku - viz Příloha - přečíst a splnit uvedená cvičení do sešitu.

3.týden 
 
Násobení 10, 100, 1000
- viz příloha Násobení a dělení 10, 100, 1000
 
Geometrie
Kružnice vepsaná
- viz příloha Kružnice vepsaná - narýsovat do sešitu 

7.B/7. ročník - Matematika

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Zlomky
- sčítání, odečítání, násobení, dělení - viz přílohy 
- příloha Zlomky - příklady vypočítat do sešitu 
 
- videa ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQhttps://www.youtube.com/watch?v=llgMZ5oGaIUhttps://www.youtube.com/watch?v=N6bt1ZSK2pA&list=PLSqKJP6W-MUaBhPC3SWW499WeYl5gWHl3&index=5

Geometrie
Čtyřúhelníky - viz Příloha - přečíst a splnit uvedená cvičení do sešitu.


3.týden 30. 3. - 3. 4. 2020
 
Periodické číslo
- viz příloha Periodické číslo
- vše spočítat do sešitu
 
Geometrie
Hranoly
- uč. str. 71 - 72 Jaká jsou základní tělesa? - přečíst si rámeček
- PS str. 59/cv. 1,2
- příloha Hranol s popisem - nalepit do sešitu a popsat
- příloha Kolmý hranol - vystřihnout a slepit
- příloha Vlastnosti a síť hranolu - doplnit
- procvičení: viz Didakta.cz - Geometrie 2 - Obrazce a tělesa - Co je to na obrázku; Vrcholy, hrany, stěny
- video: 

Anglický jazyk

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Numbers, Present simple, Animals
- procvičit si psaní číslovek od 0 - 1000
- PS - str. 25/cv. 6 - do sešitu
- PS - str. 34-35
- PS - str. 36/cv. 4
- PS - str. 38
- PS - str. 39/cv. 6
- PS - str. 84 - UNIT 4 naučit se slovíčk
Procvičování na internetu: https://www.umimeanglicky.cz/ - Zvířata - fauna, exotická, les, ptáci, hmyz, mix; Present simple tense.

3.týden

Předložky místa, otázky na zjištění pozice věcí a osob. Popis místa a věcí
- příloha Prepositions of place - přeložit si jednotlivé předložky pomocí slovníku
- PS - str. 22/cv. 1,2
- PS - str. 23/cv. 3
- PS - str. 77 - Zájmena THIS/THAT/THESE/THOSE
- uč. str. 33 - přečíst si článek My room "A mess?It´s perfect!"
- uč. str. 32/cv. 2 - odpověz na otázky, odpovědi zapiš do sešitu
- uč. str. 32/cv. 5 - popiš jeden z obrázků (A nebo B) - alepsoň 5 vět napiš do sešitu (využij zájmen THIS, THAT, THESE, THOSE)
- uč. str. 34/cv. 1, 2, 3 - správné odpovědi zapiš do sešitu

7.B/7. ročník - Informatika

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden
Úkol č. 1:
 Vytvoř dokument na téma: Den svatého Patrika.
Podmínky: 
1) Téma - zvýrazněno, podtrženo, zarovnáno na střed.
2) Informace a zajímavosti o tomto dnu vlastními slovy (alespoň 10 vět). 
3) Vložení obrázků a uvedení zdroje.
4) Vložení odkazu na video.
5) Zpracoval(a): své jméno a příjmení.
6) Uložit do formátu PDF.
7) Zaslat na mail: machacikova@zsluziny.cz.
 
Velikost, typ, řez a barvu písma si zvol dle svého uvážení.
 
Úkol č. 2: Vyzkoušej si psaní všemi deseti na: http://www.miniobr.cz/cesky/psani-vsemi-deseti-online.

3.týden
 
Jednoduché postupy při odstraňování běžných problémů s hardwarem a softwarem
- opakování: pojmy hardware x software, podívat se na: http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1
- vytvoř dokument, který bude obsahovat:
1) Nadpis: Jednoduché postupy při odstraňování běžných problémů s hardwarem a softwarem.
2) Podnadpis: Hardware - vypsat pod něj pomocí odrážek 3 postupy (vlastními slovy)
3) Podnadpis: Software - vypsat pod něj pomocí odrážek 3 postupy (vlastními slovy)
4) Vypracoval(a): a své jméno a příjmení
5) Ulož dokument do formátu PDF a pošli na mail: machacikova@zsluziny.cz

Fyzika 7.B/6. ročník - březen

Mgr. Marie Kulichová

1.týden 16.3. - 20.3.2020

-        Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
-        Pohyb přímočarý a křivočarý
-        Opakování – převody jednotek

Odkazy hledejte na internetu www.youtube.cz

2.týden 23.3. - 27.3.2020

- zopakovat POHYB - uč. str. 22-25
- nová látka JAK VYPOČÍTÁME DRÁHU uč. str. 26-29
- na papír nebo do wordu uč.  28/11; 29/2,3,4
- případně opět internet www.youtube.cz nebo https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150001-pohyb-a-rychlost/

Fyzika 7.B/7. ročník - březen

Bc. Jana Jelínková

učebnice str. 11 – 14 „Rovnoramenná páka“ – opakování, přečíst, do sešitu vypracovat otázky str. 13/ cv 2, 3, 4 a str. 14/ cv 5, 6
PS str. 5 celá
učebnice str. 35 – 37 „Jak vzniká zvuk“ – přečíst
PS str. 13 – 14 celá
Zápis učiva vytisknout a nalepit do sešitu /nebo opsat/, nepsat datum ani číslo zápisu – doplníme ve škole.

7.B/7. ročník - Přírodopis

Mgr. Markéta Machačíková

1. a 2. týden

Strunatci

- uč. str. 8 - 9 - přečíst si

Kruhoústí, Paryby
- uč. str. 10 - 11 - přečíst si, udělat zápis (viz zeleně zvýrazněné rámečky)

Referát - Paryby - vybrat si jednoho zástupce, najít o něm zajímavosti, vložit odkaz na video, nakreslit/nalepit obrázek (na vel. A4).

3.týden 

Ryby
- uč. str. 12 -21
- příloha Ryby - zápis - nalepit/opsat do sešitu
- opakování na http://www.didakta.cz/ - Přírodopis 1 - Strunatci a obratlovci - Ryby; https://www.umimefakta.cz/cviceni-exoticka-zvirata-ryby-a-paryby

Zeměpis 7.B/6.ročník - březen

Bc Pavla Šebestová

Toto je učivo do konce března.
Světadíly, kontinenty, oceány

www.mapa-sveta.cz
www.umimefakta.cz
www.zemepis.com

Jak se lidé domlouvají - Učebnice strana – 46-47 + PS do stany 40 / většině chybí jen strana 40/

+ Vybrat 1 kontinent a napsat do sešitu životní úroveň daného kontinentu/ průmysl, doprava, služby, cestovní ruch, apod. /

Bájná Babylonská věž a její pád 

Nikdo přesně nedokáže určit, která stavba mohla být Babylonskou věží. Většina vědců se však shoduje, že biblický příběh má reálný základ. Zbývá už jen zjistit, odkud pramení. Možnosti je prý hned několik. Jedním z horkých kandidátů na věž je zikkurat Etermenanki, který bychom v 6. století př. n. l. nalezli v Babylonu (dříve jižní Mezopotámie dnes území Iráku) Také je tu však možnost, že věží byl zikkurat v Eridu, prvním sumerském městě. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl:

 „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tento zvláštní příběh spojuje dva zcela oddělené mýty. Jeden vypráví, jak lidstvo stavělo Babylonskou věž, která měla dosáhnout až do nebe, a bylo za svou opovážlivost potrestáno, zatímco druhý je výkladem mnohosti jazyků. Druhý byl připojen k prvnímu snad jen pro podobnost mezi jménem Bábel z babylonského bábilim, což označuje „boží bránu'', a hebrejským výrazem pro zmatení balal. Ale proč byl ze všech zikkuratů v Mezopotámii, které mohly inspirovat příběh o věži, vybrán právě babylonský? Odpovědí je nepochybně to, že kniha Genesis dostala svou podobu za babylonského zajetí Hebrejců, které začalo v roce 597 př. Kr. 

Zdroj: https://ifenomen.cz/historie/bajna-babylonska-vez-a-jeji-pad

7.B - žáci 6. ročníku - informatika

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden
Vytvoř dokument na téma: Den svatého Patrika
1) Téma - zvýraznit, podtrhnout, zarovnat na střed. 
2) Napsat informace a zajímavosti o tomto dnu vlastními slovy (alespoň 10 vět). 
3) Vložit obrázky a uvést zdroje. 
4) Vložit odkaz na video. 
5) Zpracoval(a): své jméno a příjmení
6) Zaslat na mail: kafkova@zsluziny.cz 
Velikost, typ, řez a barvu písma si zvol dle svého uvážení. 

3. a 4. týden (30.3. - 12.4.2020) 

Využití digitálních technologií (počítač a periferní zařízení, péče o počítač)
na odkazu http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/ zvol v nabídce:
Informatika - „Rozdělení dle témat“ a zde „Základy práce s počítačem“; na stránce vyzkoušej cvičení „Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení“: 201 – 206 – 208 – 209 – 210 – 213 – 216
podívej se na tři krátká videa – V digitálním světěhttps://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1-nbsp-stupen-zs a na 1. díl - Kovyho mediální ring : https://www.jsns.cz/lekce/226328-kovyho-medialni-ring-1-dil-kdo  

Výstřižky - zopakuj si tuto funkci/aplikaci (pokud ji na svém PC nalezneš v nabídce – vyzkoušej: do pole s lupou zadej slovo „výstřižky“ - následně by se měla objevit ikonka s nůžkami)
najdi na internetu velikonoční obrázek dle vlastního výběru; otevři Výstřižky, zadej Nový, vyber Režim a zde zvol Výstřižek volného tvaru; vystřihni část obrázku; obrázek při ukládání pojmenuj, svůj výtvor zašli na e-mailkafkova@zsluziny.cz

Přírodopis 7.B – 6.ročník

Eva Chovancová

Občanská výchova, dějepis 7.B/6. roč.

Mgr. Dana Steckerová
1. týden 16.3. - 20.3.2020

Občanská výchova
- Učebnice str. 56, 57 PROČÍST
- Učebnice str. 57 modrý rámeček napsat na papír do složky
- Zopakovat učebnice str. 54,55
- Podívat na www.czechkid.cz
Dějepis
- Zopakovat Kréta – to, co je napsáno v sešitě
- Učebnice str. 62, 63 PROČÍST
- Učebnice str. 62 Dějiny starověkého Řecka – přehled přepsat do sešitu a str. 63 žlutý rámeček přepsat

2. týden 23.3. - 27.3.2020
Občanská výchova
Učebnice
- str. 58 - 59 - „Žiji na Zemi“ PROČÍST
- str. 59 - Projekt – tabulku opsat a vyplnit na samostatný papír a vložit do portfolia
Podívat na www.czechkid.cz – téma šikany
Dějepis
Učebnice
- str. 64 - 65 PROČÍST
- str. 65 žlutý rámeček přepsat do sešitu

Dějepis 7.B/7. ročník - březen

PaedDr. Alexandra Trešlová

Zadání do konce března.

-         Jan Hus, husitství, příčiny husitských válek, průběh husitských válek
-         Učebnice str. 32, str. 44 – 45, str. 48 – 49, str. 50 – 51
-         Pracovní sešit – str. 18, str. 24, str. 26, str. 27

Učivo lze procvičovat a doplnit zhlédnutím na videoprogramech stream:
https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec 
a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

Občanská výchova 7.B/7.ročník

Bc. Pavla Šebestová

Zeměpis

Mgr. Dana Lukešová

Pardubický kraj
učebnice         str. 46 – 47
Pracovní sešit str. 34 – 35

Kraj Vysočina 
učebnice         str. 48 – 49
Pracovní sešit str. 36 – 37

Pokud žák nemá u sebe pracovní sešit, protože ho odevzdal ke kontrole, může si ho vyzvednout v pondělí 16.3.2020 v době od 12,00 – do 13,00 ve škole.

Pracovní vyučování - hoši

Oldřich Kouřimský

Pracovní vyučování

Mgr. Jana Marková

Zhotov nějakou velikonoční, jarní dekoraci - vlastní nápad nebo se inspiruj těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g 
https://www.youtube.com/watch?v=MGALFr0e1Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw

1.týden 16.3. - 20.3.2020
Různé druhy polévek
Uvař doma polévku, poznamenej si recept - ve škole nám sdělíš

Pracovní vyučování - dílny - dívky

Mgr. Dana Lukešová

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy