logotyp
Login

ZŠ 7.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 1. týden 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Dana Steckerová

1. týden 16.3. - 20.3.2020


Český jazyk
- ČTENÍ – čítanky str. 82 – 83
báseň „Písnička na konec" zpaměti str. 111
- JAZYKOVÁ VÝCHOVA – opakování vyjm. a příbuzných slov, slovních druhů, zvláště podstatná jména rodu ženského a středního
učebnice str. 34 – 43 PROČÍST
- SLOH – pracovní sešit str. 23 – 24 cv. 12 celé
Matematika
- Procvičování sčítání, odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným dělitelem
- Učebnice str. 46 cv. 47d; str. 47 cv. 51; str. 48 cv. 55
- GEO – opakování trojúhelníků, učeb. str. 76 cv. 6,7,8 na papír
Fyzika
- Opakování probraných témat ze sešitu
- Fialová učebnice str. 35 – 36 pročíst + prac. sešit st. 13 cv. 1,2
Přírodopis
- Učebnice str. 58 – 59 – hlodavci, str. 60 – zajíci PROČÍST
Dějepis
- Učebnice str. 34 -35 PROČÍST
- Pracovní sešit str. 19 celá
Zeměpis
- Učebnice str. 30 – 31 PROČÍST
- Pracovní sešit str. 18, 19
Občanská výchova
- Učebnice str. 37 – 42 PROČÍST
- Učebnice str. 42 dole modrý rámeček napsat na papír

Procvičujeme učivo i na webových stránkách:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo či online cvičení http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php )
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz
www.naberanku.cz/vyuka
pro OV – www.ct.cz/spacek.etikeka

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 2. týden 23.3. - 27.3.2020

Mgr. Dana Steckerová

Odkaz na učivo 2.týden 23.3. - 27.3.2020>>

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 3. týden 30.3. - 3.4.2020

Mgr. Dana Steckerová

Odkaz na učivo 3.týden 30.3. - 3.4.2020>>

Anglický jazyk

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Den svatého Patrika - Saint Patrick's Day
 - informace k svátku vyhledat na internetu
opakování slovní zásoby z desek 
nová slovní zásoba: základní přídavná jména - vytvořit vlastní list do desek
na internetu - slovní zásoba - https://www.youtube.com/ zadat téma (např. food, animals, body parts, clothes, adjectives, opposites) a "vocabulary" nebo "song for kids"
výukové programy:
https://www.umimeanglicky.cz/ (např. pexesa dle témat, poslech slovíček)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1 - 6)

3. týden (30.3. - 3.4.2020)

Město (důležité body, orientace)
nakresli na A4 město a označ anglicky jednotlivé části města (místa, stavby, obchody …).
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-mesto

Základní podstatná jména
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka:
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka_slovicka_podstatna_jmena 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-noun-plurals-regural

Řadové číslovky
poslech výslovnosti: https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky 
pracovní list: Řadové číslovky

Informatika

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden
Vytvoř dokument na téma: Den svatého Patrika
1) Téma - zvýraznit, podtrhnout, zarovnat na střed. 
2) Napsat informace a zajímavosti o tomto dnu vlastními slovy (alespoň 10 vět). 
3) Vložit obrázky a uvést zdroje. 
4) Vložit odkaz na video. 
5) Zpracoval(a): své jméno a příjmení
6) Zaslat na mail: kafkova@zsluziny.cz 
Velikost, typ, řez a barvu písma si zvol dle svého uvážení. 

3. týden (30.3. - 3.4.2020)

Využití digitálních technologií (opakování)
na odkazu http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/ zvol v nabídce:
Informatika - „Rozdělení dle témat“ a zde „Základy práce s počítačem“; na stránce vyzkoušej cvičení „Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení“: 201 – 206 – 208 – 209 – 210 – 213 – 216

podívej se na tři krátká videa – 
Zpracování a využití informací (aplikace Malování; úprava a uložení obrázku).
Nakresli jarní obrázek; použij co nejvíc funkcí, které program Malování nabízí; obrázek ulož a pojmenuj

Výstřižky - zopakuj si tuto funkci/aplikaci (pokud ji na svém PC nalezneš v nabídce – vyzkoušej: do pole s lupou zadej slovo „výstřižky“ - následně by se měla objevit ikonka s nůžkami).

Najdi na internetu velikonoční obrázek dle vlastního výběru; otevři Výstřižky, zadej Nový, vyber Režim a zde zvol Výstřižek volného tvaru; vystřihni část obrázku; obrázek při ukládání pojmenuj, své výtvory zašli na e-mailkafkova@zsluziny.cz

Pracovní vyučování - hoši

 Mgr. František Nikrýn

Pracovní vyučování - dílny - dívky

Mgr. Dana Lukešová

Pracovní vyučování

Mgr. Jana Marková

Zhotov nějakou velikonoční, jarní dekoraci - vlastní nápad nebo se inspiruj těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g 
https://www.youtube.com/watch?v=MGALFr0e1Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw

1.týden 16.3. - 20.3.2020

Různé druhy polévek
Uvař doma polévku, poznamenej si recept - ve škole nám sdělíš

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Učivo a úkoly do konce března:
1. Hudební uskupení - symfonický a komorní orchestr
Pojmy: orchestrsymfonický orchestrkomorní orchestrdirigentpartitura
Úkoly:- vyhledej tyto pojmy na internetu a seznam se s nimi, abys je dokázal vysvětlit (můžeš si informace zapsat, abys je měl/a při výuce k dispozici)
          - vyhledej na internetu a zapiš si, jak se jmenuje největší a nejznámější český symfonický orchestr a kde sídlí (tj. kde se hudebníci schází, nacvičují skladby, většinou koncertují, pokud nevystupují mimo republiku); zjisti jména alespoň 3 dirigentů, kteří tento orchestr řídili; názvy několika zemí, ve kterých pravidelně koncertuje (např. ve které nejvzdálenější zemi koncertoval)
          - vyhledej na internetu a zapiš si jména alespoň 3 světoznámých dirigentů a název země, ze které pocházeli (pocházejí), případně názvy významných orchestrů, které řídili (doporučuji zhlédnou nějakou videoukázku na www.youtube. cz, abys viděl dirigenta při "práci" - jak diriguje, jak hráči reagují na jeho gesta; dokážeš si vzpomenou, co vše dirigent hudebníkům ukazuje?)
Písemné poznámky - tj. vypracování písemných úkolů k jednotlivým tématům předložíš po návratu do školy ke kontrole (bude hodnoceno).
2. Hudební nástroje (rozdělení do skupin, rozlišování - zrakem, sluchem)
Rozdělení do skupin (podle způsobu hry, vzniku tónu; případně materiálu ze kterého se původně vyráběly)
a) nástroje strunné
b) nástroje dechové
c) nástroje bicí
Úkoly: - zopakuj si, jak se nazývají základní skupiny hudebních nástrojů, případně jaké existují podskupiny (např. strunné - smyčcové, drnkací, klávesové; dechové - dřevěné, plechové,...) a ke každé skupině uveď příklady konkrétních hud. nástrojů (pokud jsi zapomněl, informace vyhledej na internetu nebo v nějaké encyklopedii)
          - vyhledej na internetu (v encyklopedii), jak vypadají vybrané hudební nástroje (housle, violoncello, kontrabas; kytara, harfa; flétna (zobcová, příčná), pikola, klarinet, fagot; trubka, lesní roh, pozoun; velký buben, malý buben, tympány, triangl, tamburína, xylofon, metalofon- zvonkohra) a poslechni si ukázky, jak znějí (např. na www: youtube.cz- zvuky hudebních nástrojů)
          - vypracuj pracovní list č. 1 z přílohy (odevzdáš po návratu do školy, nebo pošli mailem)
Ukázky hudebních nástrojů najdeš např. na: https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici
3. Zpěv, poslech, pohybové činnosti
Nezapomeň si každý den zazpívat, poslechnout nějakou pěknou hudbu (např. oblíbené písně, skladby různých stylů a žánrů) a můžeš si i zatancovat.

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy