logotyp
Login

ZŠ 7.A

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 1. týden 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Dana Steckerová

1. týden 16.3. - 20.3.2020


Český jazyk
- ČTENÍ – čítanky str. 82 – 83
báseň „Písnička na konec" zpaměti str. 111
- JAZYKOVÁ VÝCHOVA – opakování vyjm. a příbuzných slov, slovních druhů, zvláště podstatná jména rodu ženského a středního
učebnice str. 34 – 43 PROČÍST
- SLOH – pracovní sešit str. 23 – 24 cv. 12 celé
Matematika
- Procvičování sčítání, odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným dělitelem
- Učebnice str. 46 cv. 47d; str. 47 cv. 51; str. 48 cv. 55
- GEO – opakování trojúhelníků, učeb. str. 76 cv. 6,7,8 na papír
Fyzika
- Opakování probraných témat ze sešitu
- Fialová učebnice str. 35 – 36 pročíst + prac. sešit st. 13 cv. 1,2
Přírodopis
- Učebnice str. 58 – 59 – hlodavci, str. 60 – zajíci PROČÍST
Dějepis
- Učebnice str. 34 -35 PROČÍST
- Pracovní sešit str. 19 celá
Zeměpis
- Učebnice str. 30 – 31 PROČÍST
- Pracovní sešit str. 18, 19
Občanská výchova
- Učebnice str. 37 – 42 PROČÍST
- Učebnice str. 42 dole modrý rámeček napsat na papír

Procvičujeme učivo i na webových stránkách:
www.nns.cz (zde si můžete stáhnout příslušnou učebnici a procvičovat učivo či online cvičení http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php )
www.rysava.websnadno.cz
www.skolakov.cz
www.umimematiku.cz
www.umimecesky.cz
www.umimefakta.cz
www.naberanku.cz/vyuka
pro OV – www.ct.cz/spacek.etikeka

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 2. týden 23.3. - 27.3.2020

Mgr. Dana Steckerová

Odkaz na učivo 2.týden 23.3. - 27.3.2020>>

Český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova 3. týden 30.3. - 3.4.2020

Mgr. Dana Steckerová

Odkaz na učivo 3.týden 30.3. - 3.4.2020>>

Anglický jazyk

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden

Den svatého Patrika - Saint Patrick's Day
 - informace k svátku vyhledat na internetu
opakování slovní zásoby z desek 
nová slovní zásoba: základní přídavná jména - vytvořit vlastní list do desek
na internetu - slovní zásoba - https://www.youtube.com/ zadat téma (např. food, animals, body parts, clothes, adjectives, opposites) a "vocabulary" nebo "song for kids"
výukové programy:
https://www.umimeanglicky.cz/ (např. pexesa dle témat, poslech slovíček)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1 - 6)

3. týden (30.3. - 3.4.2020)

Město (důležité body, orientace)
nakresli na A4 město a označ anglicky jednotlivé části města (místa, stavby, obchody …).
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-mesto

Základní podstatná jména
využij odkaz – zde procvičuj slovíčka:
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka_slovicka_podstatna_jmena 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-noun-plurals-regural

Řadové číslovky
poslech výslovnosti: https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky 
pracovní list: Řadové číslovky

Informatika

Mgr. Ilona Kafková
 
1. a 2. týden
Vytvoř dokument na téma: Den svatého Patrika
1) Téma - zvýraznit, podtrhnout, zarovnat na střed. 
2) Napsat informace a zajímavosti o tomto dnu vlastními slovy (alespoň 10 vět). 
3) Vložit obrázky a uvést zdroje. 
4) Vložit odkaz na video. 
5) Zpracoval(a): své jméno a příjmení
6) Zaslat na mail: kafkova@zsluziny.cz 
Velikost, typ, řez a barvu písma si zvol dle svého uvážení. 

3. týden (30.3. - 3.4.2020)

Využití digitálních technologií (opakování)
na odkazu http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/ zvol v nabídce:
Informatika - „Rozdělení dle témat“ a zde „Základy práce s počítačem“; na stránce vyzkoušej cvičení „Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení“: 201 – 206 – 208 – 209 – 210 – 213 – 216

podívej se na tři krátká videa – 
Zpracování a využití informací (aplikace Malování; úprava a uložení obrázku).
Nakresli jarní obrázek; použij co nejvíc funkcí, které program Malování nabízí; obrázek ulož a pojmenuj

Výstřižky - zopakuj si tuto funkci/aplikaci (pokud ji na svém PC nalezneš v nabídce – vyzkoušej: do pole s lupou zadej slovo „výstřižky“ - následně by se měla objevit ikonka s nůžkami).

Najdi na internetu velikonoční obrázek dle vlastního výběru; otevři Výstřižky, zadej Nový, vyber Režim a zde zvol Výstřižek volného tvaru; vystřihni část obrázku; obrázek při ukládání pojmenuj, své výtvory zašli na e-mailkafkova@zsluziny.cz

Pracovní vyučování - hoši

 Mgr. František Nikrýn

Pracovní vyučování - dílny - dívky

Mgr. Dana Lukešová

Pracovní vyučování

Mgr. Jana Marková

Zhotov nějakou velikonoční, jarní dekoraci - vlastní nápad nebo se inspiruj těmito odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g 
https://www.youtube.com/watch?v=MGALFr0e1Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY 
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw

1.týden 16.3. - 20.3.2020

Různé druhy polévek
Uvař doma polévku, poznamenej si recept - ve škole nám sdělíš

Hudební výchova

Mgr. Hana Černá

Učivo a úkoly do konce března:
1. Hudební uskupení - symfonický a komorní orchestr
Pojmy: orchestrsymfonický orchestrkomorní orchestrdirigentpartitura
Úkoly:- vyhledej tyto pojmy na internetu a seznam se s nimi, abys je dokázal vysvětlit (můžeš si informace zapsat, abys je měl/a při výuce k dispozici)
          - vyhledej na internetu a zapiš si, jak se jmenuje největší a nejznámější český symfonický orchestr a kde sídlí (tj. kde se hudebníci schází, nacvičují skladby, většinou koncertují, pokud nevystupují mimo republiku); zjisti jména alespoň 3 dirigentů, kteří tento orchestr řídili; názvy několika zemí, ve kterých pravidelně koncertuje (např. ve které nejvzdálenější zemi koncertoval)
          - vyhledej na internetu a zapiš si jména alespoň 3 světoznámých dirigentů a název země, ze které pocházeli (pocházejí), případně názvy významných orchestrů, které řídili (doporučuji zhlédnou nějakou videoukázku na www.youtube. cz, abys viděl dirigenta při "práci" - jak diriguje, jak hráči reagují na jeho gesta; dokážeš si vzpomenou, co vše dirigent hudebníkům ukazuje?)
Písemné poznámky - tj. vypracování písemných úkolů k jednotlivým tématům předložíš po návratu do školy ke kontrole (bude hodnoceno).
2. Hudební nástroje (rozdělení do skupin, rozlišování - zrakem, sluchem)
Rozdělení do skupin (podle způsobu hry, vzniku tónu; případně materiálu ze kterého se původně vyráběly)
a) nástroje strunné
b) nástroje dechové
c) nástroje bicí
Úkoly: - zopakuj si, jak se nazývají základní skupiny hudebních nástrojů, případně jaké existují podskupiny (např. strunné - smyčcové, drnkací, klávesové; dechové - dřevěné, plechové,...) a ke každé skupině uveď příklady konkrétních hud. nástrojů (pokud jsi zapomněl, informace vyhledej na internetu nebo v nějaké encyklopedii)
          - vyhledej na internetu (v encyklopedii), jak vypadají vybrané hudební nástroje (housle, violoncello, kontrabas; kytara, harfa; flétna (zobcová, příčná), pikola, klarinet, fagot; trubka, lesní roh, pozoun; velký buben, malý buben, tympány, triangl, tamburína, xylofon, metalofon- zvonkohra) a poslechni si ukázky, jak znějí (např. na www: youtube.cz- zvuky hudebních nástrojů)
          - vypracuj pracovní list č. 1 z přílohy (odevzdáš po návratu do školy, nebo pošli mailem)
Ukázky hudebních nástrojů najdeš např. na: https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici
3. Zpěv, poslech, pohybové činnosti
Nezapomeň si každý den zazpívat, poslechnout nějakou pěknou hudbu (např. oblíbené písně, skladby různých stylů a žánrů) a můžeš si i zatancovat.

Tělesná výchova

Odkaz připravila Mgr. Michaela Pařízková

Tv - rytmická a kondiční cvičení s hudbou, netradiční sporty:
www.degezetko.cz (vyplnit své údaje, na zadaný e-mail přijdou přihlašovací údaje)

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy