logotyp
Login

ZŠ 3.

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS)
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, prvouka do 20.3.2020

Bc. Pavla Hospůdková
 
Český jazyk 
Čítanka - s. 78-80 (opakování BE - BĚ), s. 81-82 (nová látka PE - PĚ). 
Písanka - s. 3/63-3/67. 
Naučit se básničku:

Na obloze ani mráček,
venku pláče sněhuláček.
Sluníčko už svítí,
roste první kvítí.
Co se venku stalo?
Blíží se k nám jaro!

F.K. - Psaní -  Nácvik prvků hůlkových písmen - část oválu zleva doprava. Psaní na klávesnici - slova tvořená jednou zavřenou slabikou (pes).
 
Matematika 
Pracovní sešit - s. 32-35. 
Slovní úlohy (viz. příloha).
Obrázek s čísly (viz. příloha)
 
Prvouka
JARO - jarní květiny (viz. příloha). 

Český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova do konce března 2020

Bc. Pavla Hospůdková
Úkoly do konce března.

ČESKÝ JAZYK

Čtení s. 81 – 84 + 116
Písanka s. 3/67 – 3/72
Doplňování BE – BĚ (viz. příloha)
Doplňování PE – PĚ (viz. Příloha)

Pravidelně s dětmi čtěte z libovolných dětských knih a zaměřte se na následnou reprodukci příběhu, namalujte k příběhu obrázek apod.

F. K. - psaní - Nácvik prvků hůlkových písmen - část oválu zprava doleva. Psaní na klávesnici – slovní spojení se slovem tvořeným jednou zavřenou slabikou (zlý pes, hezký les).

MATEMATIKA

Pracovní sešit s. 36 – 37 + neustále opakovat - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, rozklad čísel v oboru do 20, porovnávání čísel v oboru do 20 a jednoduché slovní úlohy (ideálně aplikovat do praxe při vaření a dalších denních činnostech).

Geometrie

Opakování těles (koule, válec, krychle) a geometrických tvarů (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a především hledaní těchto tvarů a těles v prostoru kolem nás.

Nakreslit přímku a bod - vysvětlit rozdíl mezi přímkou a bodem a jejich rozdílným značením - přímka malé písmeno, bod velké tiskací písmeno. (viz. Příloha)

PRVOUKA

Jaro – roční období a jejich příznaky, změny v krajině, na zahradě, počasí
Domácí zvířata a jejich mláďata. Mláďata domácích zvířat – štěně, kotě, tele, sele, jehně,
kuře (viz. Příloha).

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jaro – zkus namalovat alespoň tři jarní květiny, které znáš (například pampeliška, sedmikráska, narcis, tulipán, bledule, sněženka, maceška apod).

Anglický jazyk 3.tř./2.skupina do 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková
(11.3.2020)

1.    Opakování slovíček – abeceda, barvy, školní pomůcky, čísla 1-12,20, části těla
2.    Nová slovíčka - dny v týdnu
3.    Pracovní listy - vyplnit
4.    Gramatika – zájmena a sloveso být opakovat – dle zadání v sešitu

výukové programy:
http://www.english-time.eu/ (výukové hry)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1,2,3)

Anglický jazyk 2.týden 23.3. - 27.3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – dny v týdnu, křížovka - PL
2.    Nová slovíčka – části dne, slovesa děje – viz PL
3.    Pracovní listy – vyplnit
4.    Zopakovat písničku: „Head and shoulders“ – viz PL
5.    Gramatika – tvoření vět
6.    Pracovat na úkolu - napsat – týdenní režim – Co dělám v pondělí? /v úterý

Např. V pondělí hraji tenis.

Následně přeložit:
Play - hrát
On Monday I play tennis/ I play computer games.

V případě potřeby mi pište.

Výukové programy:
http://www.english-time.eu/° 
https://www.jazyky-onlin.info/deti/° 
www.umime.anglicky.cz (pexesa)

Anglický jazyk 3.týden 30.3.- 3.4.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Nová slovíčka  – potraviny – PL k nauceni, PL s obrázky
2.    Pracovní list – vyplnit
3.    Gramatika – sloveso "like" - mít rád - PL
4.    Úkol:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/trenazer/exercises.html 
výsledek vyfotit a zaslat na e-mail: simunkova@zsluziny.cz

Základy hry na zobcovou flétnu

Mgr. Hana Černá

učivo do konce března
Začátečníci (K.F.):
1. procvičovat správný postoj, držení, dýchání a tvoření tónu - hra s tóny (např.kapající voda, telefon, pravítko - návod najdete na prac. listu ze září), trylek na tónech h1-a1, a1 - g1 (plynule střídej dva tóny, nejprve v pomalém tempu, postupně zrychluj).
2. tóny g1, a1, h1 - procvičovat popěvky "Žlutá hruška", "Halí,belí", říkadlo "Na jména", "Koťata, stěňata spí..." (snažit se o čistě znějící tóny,rytmicky správnou a plynulou hru, správné dýchání podle značení).
3. tón c2 (Cecilka) - upevňování hmatu a tvoření tónu, rytmické hraní slov na jednom tónu (vymysli různá slova, začínající hláskou c, řekni si je  a současně vytleskej jejich rytmus, pak zahraj jejich rytmus na flétnu na tónu c2).
4. kombinace tónu c2 s tóny g, a, h - procvičovat hru popěvku "Cecilka", nácvik popěvků "Kukačka", "Vařila myšička" (nejprve opakovaně přečti text, následně řekni i s vytleskáním rytmu, nacvičuj po částech hru na flétnu - podle nádechů),pracovní list již máš. Následně zkoušet hrát celý popěvek plynule, můžeš se některý naučit zpaměti.
 
Mírně pokročilí (V.H.):
1. procvičovat správný postoj, držení, dýchání a tvoření tónu- trylek na tónech a1 - g1, g1-e1 (plynule střídej dva tóny, nejprve v pomalém tempu, postupně zrychluj).
2. kombinace tónu c2 s tóny g, a, h - procvičovat hru popěvků "Běžela ovečka", "Lítala si vlaštověnka" (dbát na čistě znějící tóny, správný rytmus, nádechy podle značení).
3. tón d2 (Davídek) - upevňování hmatu, tvoření tónu, rytmické hraní slov na jednom tónu (vymysli různá slova, začínající hláskou d, řekni si je a současně vytleskej jejich rytmus, pak zahraj jejich rytmus na flétnu na tónu d2).
4. spoje tónu d2 s tóny c2, a1, g1 - procvičovat hru popěvků "Davídek a jeho kamarádi", "Maličká sú".
5. řada tónů g1 - d2 - nácvik popěvků "Slepičko má", "Ráno", "Večer" (pracovní list i s návodem, jak nacvičovat už máš).

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy