logotyp
Login

ZŠ 3.

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS)
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

Český jazyk, matematika, prvouka do 20.3.2020

Bc. Pavla Hospůdková
 
Český jazyk 
Čítanka - s. 78-80 (opakování BE - BĚ), s. 81-82 (nová látka PE - PĚ). 
Písanka - s. 3/63-3/67. 
Naučit se básničku:

Na obloze ani mráček,
venku pláče sněhuláček.
Sluníčko už svítí,
roste první kvítí.
Co se venku stalo?
Blíží se k nám jaro!

F.K. - Psaní -  Nácvik prvků hůlkových písmen - část oválu zleva doprava. Psaní na klávesnici - slova tvořená jednou zavřenou slabikou (pes).
 
Matematika 
Pracovní sešit - s. 32-35. 
Slovní úlohy (viz. příloha).
Obrázek s čísly (viz. příloha)
 
Prvouka
JARO - jarní květiny (viz. příloha). 

Český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova do konce března 2020

Bc. Pavla Hospůdková
Úkoly do konce března.

ČESKÝ JAZYK

Čtení s. 81 – 84 + 116
Písanka s. 3/67 – 3/72
Doplňování BE – BĚ (viz. příloha)
Doplňování PE – PĚ (viz. Příloha)

Pravidelně s dětmi čtěte z libovolných dětských knih a zaměřte se na následnou reprodukci příběhu, namalujte k příběhu obrázek apod.

F. K. - psaní - Nácvik prvků hůlkových písmen - část oválu zprava doleva. Psaní na klávesnici – slovní spojení se slovem tvořeným jednou zavřenou slabikou (zlý pes, hezký les).

MATEMATIKA

Pracovní sešit s. 36 – 37 + neustále opakovat - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, rozklad čísel v oboru do 20, porovnávání čísel v oboru do 20 a jednoduché slovní úlohy (ideálně aplikovat do praxe při vaření a dalších denních činnostech).

Geometrie

Opakování těles (koule, válec, krychle) a geometrických tvarů (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a především hledaní těchto tvarů a těles v prostoru kolem nás.

Nakreslit přímku a bod - vysvětlit rozdíl mezi přímkou a bodem a jejich rozdílným značením - přímka malé písmeno, bod velké tiskací písmeno. (viz. Příloha)

PRVOUKA

Jaro – roční období a jejich příznaky, změny v krajině, na zahradě, počasí
Domácí zvířata a jejich mláďata. Mláďata domácích zvířat – štěně, kotě, tele, sele, jehně,
kuře (viz. Příloha).

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jaro – zkus namalovat alespoň tři jarní květiny, které znáš (například pampeliška, sedmikráska, narcis, tulipán, bledule, sněženka, maceška apod).

Anglický jazyk 3.tř./2.skupina do 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková
(11.3.2020)

1.    Opakování slovíček – abeceda, barvy, školní pomůcky, čísla 1-12,20, části těla
2.    Nová slovíčka - dny v týdnu
3.    Pracovní listy - vyplnit
4.    Gramatika – zájmena a sloveso být opakovat – dle zadání v sešitu

výukové programy:
http://www.english-time.eu/ (výukové hry)
https://www.jazyky-online.info/deti/ (nabídka - seznam lekcí: Lesson 1,2,3)

Anglický jazyk 2.týden 23.3. - 27.3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Opakování slovíček – dny v týdnu, křížovka - PL
2.    Nová slovíčka – části dne, slovesa děje – viz PL
3.    Pracovní listy – vyplnit
4.    Zopakovat písničku: „Head and shoulders“ – viz PL
5.    Gramatika – tvoření vět
6.    Pracovat na úkolu - napsat – týdenní režim – Co dělám v pondělí? /v úterý

Např. V pondělí hraji tenis.

Následně přeložit:
Play - hrát
On Monday I play tennis/ I play computer games.

V případě potřeby mi pište.

Výukové programy:
http://www.english-time.eu/° 
https://www.jazyky-onlin.info/deti/° 
www.umime.anglicky.cz (pexesa)

Anglický jazyk 3.týden 30.3.- 3.4.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1.    Nová slovíčka  – potraviny – PL k nauceni, PL s obrázky
2.    Pracovní list – vyplnit
3.    Gramatika – sloveso "like" - mít rád - PL
4.    Úkol:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/trenazer/exercises.html 
výsledek vyfotit a zaslat na e-mail: simunkova@zsluziny.cz

Základy hry na zobcovou flétnu

Mgr. Hana Černá

učivo do konce března
Začátečníci (K.F.):
1. procvičovat správný postoj, držení, dýchání a tvoření tónu - hra s tóny (např.kapající voda, telefon, pravítko - návod najdete na prac. listu ze září), trylek na tónech h1-a1, a1 - g1 (plynule střídej dva tóny, nejprve v pomalém tempu, postupně zrychluj).
2. tóny g1, a1, h1 - procvičovat popěvky "Žlutá hruška", "Halí,belí", říkadlo "Na jména", "Koťata, stěňata spí..." (snažit se o čistě znějící tóny,rytmicky správnou a plynulou hru, správné dýchání podle značení).
3. tón c2 (Cecilka) - upevňování hmatu a tvoření tónu, rytmické hraní slov na jednom tónu (vymysli různá slova, začínající hláskou c, řekni si je  a současně vytleskej jejich rytmus, pak zahraj jejich rytmus na flétnu na tónu c2).
4. kombinace tónu c2 s tóny g, a, h - procvičovat hru popěvku "Cecilka", nácvik popěvků "Kukačka", "Vařila myšička" (nejprve opakovaně přečti text, následně řekni i s vytleskáním rytmu, nacvičuj po částech hru na flétnu - podle nádechů),pracovní list již máš. Následně zkoušet hrát celý popěvek plynule, můžeš se některý naučit zpaměti.
 
Mírně pokročilí (V.H.):
1. procvičovat správný postoj, držení, dýchání a tvoření tónu- trylek na tónech a1 - g1, g1-e1 (plynule střídej dva tóny, nejprve v pomalém tempu, postupně zrychluj).
2. kombinace tónu c2 s tóny g, a, h - procvičovat hru popěvků "Běžela ovečka", "Lítala si vlaštověnka" (dbát na čistě znějící tóny, správný rytmus, nádechy podle značení).
3. tón d2 (Davídek) - upevňování hmatu, tvoření tónu, rytmické hraní slov na jednom tónu (vymysli různá slova, začínající hláskou d, řekni si je a současně vytleskej jejich rytmus, pak zahraj jejich rytmus na flétnu na tónu d2).
4. spoje tónu d2 s tóny c2, a1, g1 - procvičovat hru popěvků "Davídek a jeho kamarádi", "Maličká sú".
5. řada tónů g1 - d2 - nácvik popěvků "Slepičko má", "Ráno", "Večer" (pracovní list i s návodem, jak nacvičovat už máš).

AKTUALITY

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy