logotyp
Login

ZŠ 1.

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

1./1.ročník 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

Český jazyk 

1.    Čtení ze slabikáře – opakování probraných písmen L, l, V, v, procvičování nového písmene T, t str. 62-70
2.    Procvičování čtení slabik a slov ze slabikáře – zadní strana str. 118-121
3.    Psaní – písanka, grafomotorická cvičení – pokračovat
Skládání slabik z písmen podle nápovědy, psacího písma, tiskacího písma
Přikládání obrázků k počátečnímu písmenu - počáteční písmeno k obrázku, tvoření vět na určitá slova, počet slov v krátké větě

Matematika

1.    Číslo 4 – psaní, modelování, názor na prstech, kostkách, hračkách
2.    Zápis a rozklad čísla 4
3.    Sčítání a odčítání 1-4
4.    Pracovní sešit – 1 stránka denně, do konce sešitu
5.    Geometrie – vytváření obrázků z geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

Prvouka

1.    Jaro – roční období a jejich příznaky, změny v krajině, na zahradě, počasí
2.    domácí zvířata a jejich mláďata. Mláďata domácích zvířat – štěně, kotě, tele, sele, jehně,
kuře
3.    první květiny v přírodě – jarní květiny, přílet ptáků

Pracovní listy – vyplnit, naučit květiny

1./2.ročník 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

Český jazyk

1.    Čtení ze slabikáře – opakování probraných písmen, procvičování nového písmene dle IVP
2.    Psaní – písanka, grafomotorická cvičení – pokračovat
3.    Možnost přepisu a opisu ze slabikáře – zadní strana 116 (pro ty, co píší psací písmo)
Skládání slabik z písmen podle nápovědy, psacího písma, tiskacího písma
Přikládání obrázků k počátečnímu písmenu - počáteční písmeno k obrázku, tvoření vět na určitá slova, počet slov v krátké větě

Matematika

1.    Číslo 9 – psaní, modelování, obtahování názor na, kostkách, hračkách
2.    Zápis a rozklad čísla 9, číselná řada 0-9, řadové číslovky 0-9
3.    Sčítání a odčítání 1-9
4.    Pracovní sešit – 1 stránka denně, do konce sešitu
5.    Geometrie – vytváření obrázků z geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), prostorové g

Prvouka

1.    Jaro – příznaky ročních období a jejich příznaky, změny v přírodě, měsíce ročního období
2.    Jarní květiny
3.    Bylina – květ, stonek, kořen, list

Pracovní listy – vyplnit

Výukové programy - 1./1.třída, 1./2.třída

Výukové programy:

www.skolakov.eu
https://www.nns.cz/blog/
www.detskestranky.cz

1. ročník 23. 3. - 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

2. ročník 23. 3. - 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1./1. ročník - 30.3. - 3.4.2020

1. ročník - 30. 3. – 3. 4. 20201. ročník - 30. 3. – 3. 4. 2020

1./2.ročník 30.3. - 3.4.2020

1./2.ročník  30.3. - 3.4.20201./2.ročník 30.3. - 3.4.2020

AKTUALITY

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2021.

ZÁPIS ŽÁKŮ

14. 4. 2021 od 13 do 17 hodin

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 7.12.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.12.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy