logotyp
Login

ZŠ 1.

Vzhledem k nepředvídatelně dlouhému trvání uzavření škol jsou další materiály s účinností od 1.4.2020 zasílány žákům nebo rodičům emailem.
Další materiály jsou umísťovány na www.itester.cz (pro ZŠ) a www.skolavpyzamu.cz (ZŠS).
Ve výjimečných případech lze domluvit vyzvednutí materiálů v listinné podobě.

1./1.ročník 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

Český jazyk 

1.    Čtení ze slabikáře – opakování probraných písmen L, l, V, v, procvičování nového písmene T, t str. 62-70
2.    Procvičování čtení slabik a slov ze slabikáře – zadní strana str. 118-121
3.    Psaní – písanka, grafomotorická cvičení – pokračovat
Skládání slabik z písmen podle nápovědy, psacího písma, tiskacího písma
Přikládání obrázků k počátečnímu písmenu - počáteční písmeno k obrázku, tvoření vět na určitá slova, počet slov v krátké větě

Matematika

1.    Číslo 4 – psaní, modelování, názor na prstech, kostkách, hračkách
2.    Zápis a rozklad čísla 4
3.    Sčítání a odčítání 1-4
4.    Pracovní sešit – 1 stránka denně, do konce sešitu
5.    Geometrie – vytváření obrázků z geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

Prvouka

1.    Jaro – roční období a jejich příznaky, změny v krajině, na zahradě, počasí
2.    domácí zvířata a jejich mláďata. Mláďata domácích zvířat – štěně, kotě, tele, sele, jehně,
kuře
3.    první květiny v přírodě – jarní květiny, přílet ptáků

Pracovní listy – vyplnit, naučit květiny

1./2.ročník 16.3. - 20.3.2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

Český jazyk

1.    Čtení ze slabikáře – opakování probraných písmen, procvičování nového písmene dle IVP
2.    Psaní – písanka, grafomotorická cvičení – pokračovat
3.    Možnost přepisu a opisu ze slabikáře – zadní strana 116 (pro ty, co píší psací písmo)
Skládání slabik z písmen podle nápovědy, psacího písma, tiskacího písma
Přikládání obrázků k počátečnímu písmenu - počáteční písmeno k obrázku, tvoření vět na určitá slova, počet slov v krátké větě

Matematika

1.    Číslo 9 – psaní, modelování, obtahování názor na, kostkách, hračkách
2.    Zápis a rozklad čísla 9, číselná řada 0-9, řadové číslovky 0-9
3.    Sčítání a odčítání 1-9
4.    Pracovní sešit – 1 stránka denně, do konce sešitu
5.    Geometrie – vytváření obrázků z geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), prostorové g

Prvouka

1.    Jaro – příznaky ročních období a jejich příznaky, změny v přírodě, měsíce ročního období
2.    Jarní květiny
3.    Bylina – květ, stonek, kořen, list

Pracovní listy – vyplnit

Výukové programy - 1./1.třída, 1./2.třída

Výukové programy:

www.skolakov.eu
https://www.nns.cz/blog/
www.detskestranky.cz

1. ročník 23. 3. - 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

2. ročník 23. 3. - 27. 3. 2020

Mgr. Pavlína Šimůnková

1./1. ročník - 30.3. - 3.4.2020

1. ročník - 30. 3. – 3. 4. 20201. ročník - 30. 3. – 3. 4. 2020

1./2.ročník 30.3. - 3.4.2020

1./2.ročník  30.3. - 3.4.20201./2.ročník 30.3. - 3.4.2020

AKTUALITY

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 30.9.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 12.10.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy