logotyp

Škola Lužiny >>

VÝSLEDKY VOLEB zástupců rodičů/zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Výsledky naleznete ZDE>>

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY zástupců pedagogů

Výsledky voleb ZDE>>

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Provoz školy od 17. 5. 2021 - změny

Od pondělí 17. 5. je zrušena povinnost zachovávání neměnných skupin žáků. Proto bude na naší škole obnovena výuka podle původního pravidelného rozvrhu hodin, a to včetně nepovinných předmětů a zájmového kroužku fotografického. Rovněž bude obnoven provoz školní družiny v plném rozsahu – ranní ŠD od 6.30 hod., odpolední ŠD do 17 hodin.

Věra Kozohorská - ředitelka školy

Testování žáků na covid - změna

Vážení rodiče,
na základě změny opatření MZ ČR se žáci i všichni zaměstnanci naší speciální školy testují od 3.5.2021 pouze 1krát týdně, a to vždy v pondělí nebo u jednotlivců v jiný první den přítomnosti ve škole v daném týdnu. K testování nám byly v současnosti dodány testy Singclean, instruktážní video k použití testů je k dispozici zde: https://youtu.be/BmDnd140UH4.
 
V Praze dne 3.5.2021
Věra Kozohorská - ředitelka školy

Přerušení provozu ŠD o hlavních prázdninách

Rada HMP schválila přerušení provozu ŠD v naší škole po celou dobu hlavních prázdnin – viz přiložené Usnesení Rady HMP zde:

Letní prázdniny 2020/2021

Vážení rodiče, v době letních prázdnin se mohou Vaše děti zúčastnit ve 3 termínech letních táborů nebo příměstského tábora, které pořádá s námi spolupracující Spolek Rarach, založený v minulosti z iniciativy pedagogů školy. Činnost spolku je zaměřena především na osoby se speciálními potřebami. Více informací a přihlášky na tábory naleznete zde: https://www.rarach.cz/

DEN ZEMĚ 22.4.2021

DEN ZEMĚ 22.4.2021DEN ZEMĚ 22.4.2021

Ukliďme svět, ukliďme Česko - okolí školy 22.4. - 23.4.2021

Ukliďme svět, ukliďme Česko - okolí školy 22.4. - 23.4.2021

Především žáci 2.stupně základní školy se ve dnech 22.4. - 23.4.2021 zapojili do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko – okolí školy". ZŠS zastoupila třída V.B, 1. stupeň ZŠ druhá třída. V Den Země a následující den žáci sesbírali v okolí školy několik pytlů odpadků. Pracovali také v atriu a na zahradě školního areálu. Dále vytřídili plasty a papír z nádob umístěných po škole a následně odvezli do žlutých, modrých kontejnerů. Mgr. Marková, výchovná poradkyně 

ALBUM>>

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 2021

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 2021

     Vládním opatřením se nám v březnu opět zastavil ve škole život a vše se přeneslo do online prostoru. Po zkušenostech z loňského uzavření škol jsme letos nelenili, dali rychle hlavy dohromady a vyhlásili jsme v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy školní soutěž.

     Děti mohly soutěžit nejen na téma Velikonoc, ale také na jarní téma. Výkresy, obrázky nebo výrobky pak vyfotografovaly a poslaly svým vyučujícím, kteří je vložili do galerie v Microsoft Teams. Byl připravený velký inspiromat, ve kterém nechyběla nejen inspirace, ale také mnoho nápadů, jak vyrábět z běžně dostupných materiálů, které se vyskytují v každé domácnosti. Řada vyučujících pro své žáky připravila i balíčky s materiálem, které si bylo možné vyzvednout ve vrátnici školy. Dílo se povedlo!

     Soutěže se zúčastnilo celkem 57 žáků převážně z druhého stupně, ale například účast druhé a čtvrté třídy byla nepřehlédnutelná. Občas se zapojily celé rodiny a pomoc maminek byla výbornou motivací nejen pro děti. Trochu nám to připomnělo již tradiční Velikonoční dílničky, které se již podruhé nemohly díky pandemii uskutečnit. Tak tedy, snad je trochu nahradila naše soutěž. Není divu, že diplomy obdrželi i někteří rodiče.

      Všechny zúčastněné žáky jsme kromě jedniček odměnili drobnými dárečky a diplomy, nejpracovitější děti pak získaly větší odměnu. Radost nás všech byla obrovská a dovolte nám vyslovit vám všem zúčastněným velké díky. Škola se plní nádhernými výrobky a výkresy. Na naše žáky můžeme být právem hrdi a my se můžeme těšit na další podobné soutěže, a hlavně společnou práci. Díky! Oldřich Kouřimský

ALBUM Velikonoční soutěž>>

Jak je nutné postupovat, pokud dojde ke kontaktu žáka/zaměstnance s osobou pozitivní na covid-19?

1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou1) Postup při rizikovém kontaktu s pozitivní osobou

2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou2) Postup při nerizikovém kontaktu s pozitivní osobou

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdfInformace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdf

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Odhlášení obědů je možné do 25.6. do 8:00 hod.
Dne 30.6. bude provoz ŠJ od 10.00 - 12.00 hodin.

Výsledky voleb do školské rady

Školská rada

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

DEN ZEMĚ 22.4.2021

Akce ve škole

ZÁPIS ŽÁKŮ

od 12.4. do 23.4.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

Metodik prevence

Aktualizace sekce Metodik prevence.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 26.4.2021

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 27.4.2021
Základní škola Lužiny 2016 -2021 , All rights reserved.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy