logotyp

Škola Lužiny >>

Změna výdeje obědů od 30.11.2020

Výdej obědů od 30.11.2020 pro žáky kteří, se účastní výuky ve škole - již v běžném čase po vyučování, začátek výdeje od 11.40 hodin.

18.11.2020 Škola otevřena

Od 18.11.2020 je naše škola na základě opatření vlády opět otevřena, ovšem za zpřísněných podmínek.
Žáci se ve třídách a odděleních ŠD nesmějí během provozu nijak promíchat.
Z tohoto důvodu bude provoz školy a školní družiny omezen takto:
Ranní ŠD nebude v provozu.
Odpolední ŠD bude otevřena pouze pro neměnné skupiny z nejpočetněji zastoupených tříd - jedná se o žáky těchto tříd: I.A, II., III.A,III.B, IV., V.B, VI.B, IX.C, IX.D. V zájmu uspokojení co největšího počtu zájemců o docházku do ŠD dočasně rozšiřujeme počet odělení, 2 nová oddělení ŠD povedou samostatně asistenti pedagoga.
Vzhledem k nemožnosti míchání žáků bude odpolední provoz ve všech odděleních končit v 15.30 hod.
- Zbývajícím přihlášeným žákům v počtu 2 z jednotlivých tříd zatím nemůže být docházka do ŠD umožněna.
 
- Nekoná se výuka nepovinných předmětů, nepracují skupiny logopedické péče, činnost nevykonává Fotokroužek.
- Pravidelný rozvrh výuky je průběžně upravován s cílem zachování stejných skupin - žáky lze pouze dělit na skupiny menší.
- O případné redukci rozvrhu budou rodiče informováni. Dne 18.11. se počet hodin výuky nemění - odpadají jen nepovinné předměty.
- Žákům je v závislosti na jejich individuálních možnostech doporučeno nošení roušek.
 
- Vstup do školy pro rodiče a návštěvníky je co nejvíce omezen.
- Všechny jiné osoby, vstupující do školy, mají roušky nebo respirátory, používají dezinfekci.
 
- Všichni strávníci ve ŠJ budou mít od 18.11. přihlášeny obědy a pokud bude strávník nepřítomen, je třeba oběd odhlásit.
- Všichni strávníci ve ŠJ musí mít, mimo konzumaci jídla, nasazené roušky.
- Čas vyhrazený pro stravování našich žáků v ŠJ je v době mezi 12.30 až 14.00 hod.
 
V Praze 16.11.2020 14:00 hod.
PaedDr. Věra Kozohorská
                                                                               ředitelka školy

Volné dny vyhlášené ředitelkou školy

Plánované volné dny vyhlášené ředitelkou školy jsou zrušeny.

Zrušení voleb do Školské rady 2020

Vážení rodiče,

opatřením MŠMT ze dne 29.10.2020 bylo vzhledem k nouzovému stavu prodlouženo volební období všech členů školských rad, kterým  by jinak končilo volební období v současné době, a to o 3 měsíce po skončení nouzového stavu.
Proto ruším vyhlášení voleb ze dne 13.10.2020. Po ukončení nouzového stavu budou do 3 měsíců vyhlášeny volby nové.
Doposud navržení kandidáti zůstávají pro budoucí volby v platnosti.

V Praze dne 29.10.2020
PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy
 

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21

Informace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdfInformace pro rodiče - mimořádná hygienická opatření 2020-21.pdf

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV

ZŠ LUŽINY - OPVVV

AKTUALITY

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 10.10.2020

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 16.10.2020.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy