Login

Výchovný poradce

KONZULTAČNÍ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Mgr. Jana Marková, výchovná poradkyně

PONDĚLÍ:   12.00  -  12.45

  ÚTERÝ:       8.00  -    8.45

STŘEDA:       8.00  -    8.45

Dále podle požadavků zákonných zástupců žáků.

 

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN 2017/2018

Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Partnerská škola Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

nabízí žákům vycházejících ročníků možnosti vyzkoušet si prakticky obory vyučované na naší škole, neboť někteří žáci by si jistě rádi  před rozhodnutím co dál po absolutoriu základního vzdělávání vyzkoušeli obor, pro který se rozhodují. Rozhodli jsme se žákům nabídnout možnosti vyzkoušet si práci ve cvičných dílnách některých oborů, které nabízí naše škola. Škola má velkou tradici a nabídkou vzdělávacích oborů na střední škole se snaží reagovat na požadavky trhu práce a nevzdělávat budoucí nezaměstnané.

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN

1. Pokud bude mít žák zájem si vyzkoušet z nabídky cvičných dílen, vybere si den a čas provozu cvičné dílny, vyplní přihlášku, kterou nechá podepsat zákonným zástupcům a odevzdá výchovné poradkyni, která elektronicky doručí přihlášky na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, kde budou cvičné dílny probíhat. Žák si přinese na cvičnou dílnu podepsanou přihlášku od rodičů, zákonných zástupců.

2. Na obory cukrářské práce, kuchařské práce si žáci přinesou 50,- Kč na suroviny. Z těchto surovin si ve  cvičných dílnách  připraví  žáci potravinářské výrobky, které si následně zkonzumují nebo odnesou  domů. U těchto oborů je podmínkou, aby zákonní zástupci vyplnily potvrzení  bezinfekčnosti, které nesmí být starší jeden den (náhrada zdravotního průkazu).

3. Na obor cukrářské práce, kuchařské práce si žáci přinesou přezutí, s protiskluznou podrážkou, nejlépe pracovní obuv, která se nosí v potravinářských dílnách. Dále si přinesou bílý plášť světlé kalhoty a bílý šátek na hlavu, případně bílou kuchařskou čepici, lodičku. Děvčata si budou muset odstranit šperky, dlouhé náušnice, řetízky, které si zamknou během cvičné dílny do skřínky. Do cvičných dílen si dívky musí odlakovat nehty. Pracovní ošacení je nutné !!!

4. Na ostatní obory si žáci nemusí nosit žádné peníze, ale přinesou si oblečení (montérky, starší tepláky, mikinu apod.) na převlečení, sportovní boty s protiskluznou gumovou podrážkou. Žákům budou přiděleny na převlečení skřínky, proto je nutností, aby si s sebou žáci přinesli zámeček na zamčení přidělené skřínky.

5. Pokud by měli žáci zájem si dojít v naší školní jídelně na velmi dobrý a kvalitní oběd  mohou si na přihlášce také oběd přihlásit. Cena oběda činí 35,- Kč.

6. Během cvičných dílen se žáci seznámí s provozem školy, školní jídelnou.

7. Výuka ve cvičných dílnách bude probíhat následovně, žák se dostaví do  školní  budovy SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, 15 minut před zahájením výuky ve vybrané cvičné dílně, dle zvoleného termínu.  U hlavního vchodu do školy si žáky vyzvedne vyučující, který bude řídit výuku ve  cvičné dílně. Prosíme o dochvilnost žáků na výuku.

8. O doprovod žáků do školní budovy v Holečkově ulici se postarají zákonní zástupci.

UČEBNÍ OBORY:

  • Potravinářská výroba – cukrářské práce
  • Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce
  • Malířské a natěračské práce
  • Šití oděvů
  • Truhlářská a čalounická výroba – čalounické práce

 

DALŠÍ   PODROBNÉ  INFORMACE - termíny cvičných dílen –   OBDRŽÍTE   U   VÝCHOVNÉ   PORADKYNĚ – Mgr. Markové.

AKTUALITY

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platnost od 1.9.2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (sekce Dokumenty)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZVEŘEJNĚNO Rozhodnutí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Aktualizace na webu školy.

AKTUALITY

Mořský koník 2018 - VZP
informace

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 16.9.2018.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 25.6.2018.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy