Škola Lužiny >>

INZERÁT

INZERÁTZŠ Lužiny, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přijme od šk. r. 2018/2019 kvalifikované učitele, vychovatele a asistenty pedagoga.
Nabízíme: příjemné prostředí, podporu kolegů, dodržování pravidel.
Kontakty: reditelka@zsluziny.cz, tel. 235 522 156.
_________________________________

Vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu

Vyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahuVyhlášení Veřejné zakázky malého rozsahu

Letní soutěž ve sběru papíru

Letní soutěž ve sběru papíru

Vyhodnocení jarního sběru papíru

Vyhodnocení jarního sběru papíru

V měsíci březnu byla vyhlášena další - jarní - soutěž ve sběru papíru. Kontejner byl přistaven dne 9.4.2018. Do kontejneru odevzdali žáci sběr, který od vyhlášení soutěže průběžně přinášeli. Žáci VI.B dále naložili papírový obalový materiál, který škola odebírá ze školní jídelny. Mgr. Marková, výchovná poradkyně
ALBUM>>

Beseda žáků 9. ročníků s absolventy školy

Beseda žáků 9. ročníků s absolventy školy

V úterý 3.4.2018 proběhlo již tradiční setkání žáků 9. ročníků ZŠ s absolventy naší školy. Letošního setkání se účastnili především žáci loňské IX.A a dále 2 hoši, kteří absolvovali naší školu dříve. Absolventi krátce pohovořili o oboru, který studují, jak obor splnil jejich představy. Jeden žák měl i připravenou velmi pěknou prezentaci oboru, který studuje - čalounické práce. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Habrmanové, která výrazně pomohla s organizací besedy. Mgr. Marková, výchovná poradkyně
ALBUM>>

Butovický zvoneček - školní kolo

Butovický zvoneček - školní koloALBUM>>

Školní celodenní výlet

Školní celodenní výlet

19.6.2018 BRUSÍRNA PEREL A KOZÍ FARMA PĚNČÍN

 

 

Recyklohraní - 2. úkol "Krok za krokem"

Recyklohraní - 2. úkol Začátkem měsíce ledna 2018 plnili žáci druhý úkol školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ - "Krok za krokem". Úkol se týkal sběru a recyklace drobného elektra a povědomí o sběrných místech v okolí školy, kde je možné odevzdat k recyklaci nepotřebné elektro z domácnosti. Úkol byl v předstihu splněn a my jsme opět obdrželi maximální počet bodů. Mgr. Marková, výchovná poradkyně
ALBUM>>

Vyhodnocení zimní soutěže ve sběru papíru - leden 2018

Vyhodnocení zimní soutěže ve sběru papíru - leden 2018Začátkem měsíce ledna 2018 byla vyhlášena zimní soutěž ve sběru papíru. Soutěž byla ukončena dne 16.1.2018, kdy byl přistaven kontejner. Do kontejneru byl naložen nejen papír, který donesli žáci, ale i kartony ze školní jídelny a obalový materiál, který byl použit při podzimním malování školy. Oceněným "sběračům" gratuluji  a velmi děkuji  žákům VIII.A, jejich třídní učitelce a asistentce pedagoga,  kteří veškerý papír naložili do kontejneru. Mgr. Marková, výchovná poradkyně
ALBUM>>

Dodatek č. 1 ke směrnici Vnitřní řád školní družiny

Dodatek č. 1 ke směrnici Vnitřní řád školní družinyDodatek č. 1 ke směrnici Vnitřní řád školní družiny

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA

  • Naše škola je zapojena do Recyklohraní , což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky - více na www.recyklohrani.cz .

  • Naše škola je zapojena do projektu Solme s rozumem  (výzva hlavního hygienika ČR). Informace o projektu naleznete na www.mene-solit.cz

ZŠ LUŽINY - OPVVV VÝZVA č.23

ZŠ LUŽINY - OPVVV  VÝZVA č.23

AKTUALITY

Třídní schůzky s rodiči budoucích „prvňáčků“

6.6. 2018 – třídní schůzky s rodiči budoucích „prvňáčků“ od 16.00 hodin

Třídní schůzky s rodiči

7.6.2018 – třídní schůzky s rodiči od 17.00 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019 si již nyní můžete vyžádat u vedoucí školní družiny Evy Frančeové.

AKTIALITY

Mořský koník 2018 - VZP
informace

ZÁPIS DO ŠKOLY

11.4.2018 OD 13 DO 17 HODIN.

METODIK PREVENCE

Aktualizace sekce Metodik prevence

ORGANIZACE CVIČNÝCH DÍLEN

Informace v sekci Výchovný poradce.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Aktualizace sekce Výchovný poradce.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihlášení do systému školní jídelny (výběr jídla, odhlášení jídla) naleznete v sekci Školní jídelna.

část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2017

V sekci DOKUMENTY zveřejněn nový ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2017

Organizace školního roku

Vložen přehled organizace školního roku 2017/2018 do sekce ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Je zde stále pro Vás!

Fotogalerie - aktualizace

Školní družina

Sekce Školní družina- poslední aktualizace 13.5.2018.

FOTOALBA

DOPLNĚNY NOVÉ FOTOGRAFIE dne 13.5.2018.
Základní škola Lužiny 2016 , All rights reserved.
Login
HOME ZŠ praktická ZŠ speciální Lužiny

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy